Mga Sikat Na Tanong

May papel ba ang China sa huling panahon?

May papel ba ang China sa huling panahon? Mga Panahon Ng Pagtatapos

May papel ba ang China sa huling panahon? Ang Apocalipsis 16:12-16 ba ay isang propesiya tungkol sa Tsina?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang pinakatumpak na pagsasalin ng Bibliya?

Ano ang pinakatumpak na pagsasalin ng Bibliya? Bibliya

Ano ang pinakatumpak na pagsasalin ng Bibliya? Aling salin ng Bibliya sa Ingles ang pinakamapagkakatiwalaan?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang kahalagahan na ang buhay ay nasa dugo (Levitico 17:14)?

Ano ang kahalagahan na ang buhay ay nasa dugo (Levitico 17:14)? Mga Aklat Ng Bibliya

Ano ang ibig sabihin na ang buhay ay nasa dugo? Ano ang kahulugan ng Levitico 17:14?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang Kapatiran ng Liwanag?

Ano ang Kapatiran ng Liwanag? Mga Kulto At Relihiyon

Ano ang Kapatiran ng Liwanag? Isang kulto ba ang Brotherhood of Light? Ano ang mga paniniwala ng Brotherhood of Light?

Magbasa Nang Higit Pa
Paano magiging Diyos si Jesus kung ang Deuteronomy 6:4 ay nagsasabi na ang Diyos ay iisa?

Paano magiging Diyos si Jesus kung ang Deuteronomy 6:4 ay nagsasabi na ang Diyos ay iisa? Mga Aklat Ng Bibliya

Paano magiging Diyos si Jesus kung ang Deuteronomy 6:4 ay nagsasabi na ang Diyos ay iisa? Sinasalungat ba ng Deuteronomy 6:4 ang doktrina ng Trinidad?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang nilikha ng Diyos sa ikaapat na araw ng paglikha?

Ano ang nilikha ng Diyos sa ikaapat na araw ng paglikha? Paglikha

Ano ang nilikha ng Diyos sa ikaapat na araw ng paglikha? Literal bang mauunawaan ang inilalarawang nangyayari sa ikaapat na araw ng paglikha?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS)?

Ano ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS)? Kristiyanismo

Ano ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS)? Ano ang mga paniniwala at gawi ng Wisconsin Evangelical Lutheran Synod?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang mga Kristiyanong tema sa The Voyage of the Dawn Treader?

Ano ang mga Kristiyanong tema sa The Voyage of the Dawn Treader? Pananaw Sa Mundo

Ano ang mga Kristiyanong tema sa The Voyage of the Dawn Treader? Ano ang mga Kristiyanong tema sa Mga Cronica ng Narnia?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang isang panalangin sa umaga / panalangin sa gabi?

Ano ang isang panalangin sa umaga / panalangin sa gabi? Panalangin

Ano ang panalangin sa umaga? Ano ang panalangin sa gabi? Ang mga tiyak na panalangin ba ay dapat nating ipanalangin sa umaga at gabi?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang espirituwal na kaloob ng mga himala?

Ano ang espirituwal na kaloob ng mga himala? Banal Na Espiritu

Ano ang espirituwal na kaloob ng mga himala? Ang Banal na Espiritu ba ay nagbibigay pa rin sa mga tao ng espirituwal na kaloob ng mga himala ngayon?

Magbasa Nang Higit Pa
Bakit ang hirap maghanap ng true love?

Bakit ang hirap maghanap ng true love? Mga Relasyon

Bakit ang hirap maghanap ng true love? Ano ang tunay na pag-ibig ayon sa Bibliya? Ano ang susi sa paghahanap ng tunay na pag-ibig?

Magbasa Nang Higit Pa
Bakit hinahamak ng mga mangmang ang karunungan (Kawikaan 1:7)?

Bakit hinahamak ng mga mangmang ang karunungan (Kawikaan 1:7)? Mga Aklat Ng Bibliya

Bakit hinahamak ng mga mangmang ang karunungan? Ano ang kahulugan ng Kawikaan 1:7? Bakit hahamakin ng sinuman ang karunungan?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang ibig sabihin na muling nabuhay si Hesus?

Ano ang ibig sabihin na muling nabuhay si Hesus? Panginoong Hesukristo

Ano ang ibig sabihin na muling nabuhay si Hesus? Ang muling pagbangon ba ni Hesus ay nangangahulugan na Siya ay nabuhay na dati?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapahinga at pagpapahinga?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapahinga at pagpapahinga? Pangkasalukuyan

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapahinga at pagpapahinga? Paano mabalanse ng mga Kristiyano ang gawain ng ministeryo sa paghanap ng panahon para makapagpahinga?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang sampung beses na tumanggi ang Israel na magtiwala at sumunod (Mga Bilang 14:22)?

Ano ang sampung beses na tumanggi ang Israel na magtiwala at sumunod (Mga Bilang 14:22)? Mga Aklat Ng Bibliya

Ano ang sampung beses na tumanggi ang Israel na magtiwala at sumunod? Ano ang kahulugan ng Bilang 14:22?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang Divine Command Theory?

Ano ang Divine Command Theory? Pananaw Sa Mundo

Ano ang Divine Command Theory? May mabuti ba dahil sinasabi ng Diyos na ito ay mabuti, o sinabi ba ng Diyos na ito ay mabuti dahil ito ay mabuti?

Magbasa Nang Higit Pa
Sinasabi ba ng Bibliya na magkakaroon ng papel ang United Nations sa huling panahon?

Sinasabi ba ng Bibliya na magkakaroon ng papel ang United Nations sa huling panahon? Mga Panahon Ng Pagtatapos

Sinasabi ba ng Bibliya na magkakaroon ng papel ang United Nations sa huling panahon? May koneksyon ba ang United Nations at ang end times ten nation confederation na pamumunuan ng anticristo?

Magbasa Nang Higit Pa
Ang dami ba ng diborsiyo sa mga Kristiyano ay tunay na katulad ng sa mga hindi Kristiyano?

Ang dami ba ng diborsiyo sa mga Kristiyano ay tunay na katulad ng sa mga hindi Kristiyano? Mga Relasyon

Ang dami ba ng diborsiyo sa mga Kristiyano ay tunay na katulad ng sa mga hindi Kristiyano? Ang mga Kristiyano ba ay nagdidiborsiyo nang kasingdalas ng mga hindi Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa


Inirerekumendang

Ano ang Christian work ethic?
Sino ang mga super-apostles na binanggit ni Pablo sa 2 Corinthians 11:5?
Okay lang bang makipagtalik bago ang kasal kung alam mong papakasalan mo ang tao?
Si Matthias ba o si Paul ang pinili ng Diyos na palitan si Judas bilang ika-12 apostol?
Dapat bang nasa pangkat ang mga Kristiyano?
Ano ang Adlerian therapy (o Indibidwal na Sikolohiya), at ito ba ay biblikal?
Ang mga mahimalang kaloob ba ng Espiritu ay para sa ngayon?
Ano ang Christian life coach, at biblikal ba ang konsepto?
Sino ang mga anghel na nagbabantay / Grigori?
Bakit kailangan ng mga Israelita ng manna kung mayroon silang mga kawan/kawan ng mga hayop na maaari nilang kainin?
Ano ang African Methodist Episcopal Church?
Paano namatay si Jeremiah?
Mali bang maging tomboy ang isang Christian girl/babae?
Ako ay kasal sa isang alkoholiko. Anong gagawin ko?
Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakain sa nagugutom?
Top