Mga Sikat Na Tanong

Ano ang akrostikong tula? Anong mga halimbawa ng akrostikong tula ang nasa Bibliya?

Ano ang akrostikong tula? Anong mga halimbawa ng akrostikong tula ang nasa Bibliya? Mga Aklat Ng Bibliya

Ano ang akrostikong tula? Anong mga halimbawa ng akrostikong tula ang nasa Bibliya? Bakit napakahaba ng akrostikong tula? Anong mga aklat sa Bibliya ang naglalaman ng mga akrostikong tula?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang konsensya?

Ano ang konsensya? Sangkatauhan

Ano ang konsensya? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa budhi? Gaano ka maaasahan ang ating mga budhi?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa isang midlife crisis?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa isang midlife crisis? Buhay

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa isang midlife crisis? Mali ba para sa isang Kristiyano na magkaroon ng mid-life crisis?

Magbasa Nang Higit Pa
Sino si Vashti sa Bibliya?

Sino si Vashti sa Bibliya? Mga Tao Sa Bibliya

Sino si Vashti sa Bibliya? Paano naging reyna ng Persia si Vashti at asawa ni Xerxes?

Magbasa Nang Higit Pa
Sino si Nephtali sa Bibliya?

Sino si Nephtali sa Bibliya? Mga Tao Sa Bibliya

Sino si Nephtali sa Bibliya? Ano ang matututuhan ko sa sinasabi ng Bibliya tungkol kay Neptali?

Magbasa Nang Higit Pa
Bakit ipinagkanulo ni Hudas si Hesus?

Bakit ipinagkanulo ni Hudas si Hesus? Mga Tao Sa Bibliya

Bakit ipinagkanulo ni Hudas si Hesus? Ginawa lang ba ni Hudas ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay? May pagpipilian ba si Judas, o itinadhana ba siyang ipagkanulo si Jesus?

Magbasa Nang Higit Pa
Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang sosyalismo?

Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang sosyalismo? Pananaw Sa Mundo

Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang sosyalismo? Si Jesus ba ay isang sosyalista? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa sosyalismo?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa papel ng evangelism/outreach pastor?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa papel ng evangelism/outreach pastor? Simbahan

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa papel ng evangelism/outreach pastor? Ano ang tungkuling pastoral tungkol sa paghahanda/pagsasanay sa mga tao para sa ebanghelismo?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang pag-amin ng kasalanan?

Ano ang pag-amin ng kasalanan? Buhay

Ano ang pag-amin ng kasalanan? Ano ang ibig sabihin ng pag-amin ng kasalanan? Anong mga talata sa Bibliya ang nagtuturo ng pag-amin ng kasalanan?

Magbasa Nang Higit Pa
Sino si Bilhah sa Bibliya?

Sino si Bilhah sa Bibliya? Mga Tao Sa Bibliya

Sino si Bilhah sa Bibliya? Ano ang matututuhan natin sa sinasabi ng Bibliya tungkol kay Bilha?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang Edenic covenant?

Ano ang Edenic covenant? Teolohiya

Ano ang Edenic covenant? Ang Edenic covenant ba ay biblical o theological covenant?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang banal na pagpapagaling?

Ano ang banal na pagpapagaling? Kalusugan

Ano ang banal na pagpapagaling? Ano ang iba't ibang kahulugan ng pariralang 'divine healing'?

Magbasa Nang Higit Pa
Biblikal ba ang pagdiriwang ng Unang Komunyon?

Biblikal ba ang pagdiriwang ng Unang Komunyon? Simbahan

Biblikal ba ang pagdiriwang ng Unang Komunyon? Paanong ang komunyon ay isang alaala sa kamatayan at pagdanak ng dugo ni Jesus?

Magbasa Nang Higit Pa
Ang pag-aangkin ba ni Lucas na si Jesus ay isinilang sa Bethlehem noong panahon ng census ni Quirinius ay tumutugma sa makasaysayang talaan?

Ang pag-aangkin ba ni Lucas na si Jesus ay isinilang sa Bethlehem noong panahon ng census ni Quirinius ay tumutugma sa makasaysayang talaan? Mga Aklat Ng Bibliya

Ang pag-aangkin ba ni Lucas na si Jesus ay isinilang sa Bethlehem noong panahon ng census ni Quirinius ay tumutugma sa makasaysayang talaan? Ito ba ay isang halimbawa ng isang kontradiksyon/pagkakamali sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang monismo?

Ano ang monismo? Mga Maling Paniniwala

Ano ang monismo? Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dualism at monismo? Aling pananaw ang biblikal?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang kahulugan ng mga talinghaga ng pag-aayuno sa piging ng kasalan, ang lumang tela, at ang mga sisidlan ng alak?

Ano ang kahulugan ng mga talinghaga ng pag-aayuno sa piging ng kasalan, ang lumang tela, at ang mga sisidlan ng alak? Panginoong Hesukristo

Ano ang kahulugan ng mga talinghaga ng pag-aayuno sa piging ng kasalan, ang lumang tela, at ang mga sisidlan ng alak? Bakit madalas magsalita si Jesus gamit ang mga talinghaga sa halip na magturo nang mas malinaw?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang templo ni Solomon / ang unang templo?

Ano ang templo ni Solomon / ang unang templo? Mga Lugar Sa Bibliya

Ano ang templo ni Solomon / ang unang templo? Ilang templo ang naroon? Bakit pinili ng Diyos si Solomon upang itayo ang unang templo?

Magbasa Nang Higit Pa
Deconstructionism - ito ba ay isang wastong paraan upang bigyang-kahulugan ang Bibliya?

Deconstructionism - ito ba ay isang wastong paraan upang bigyang-kahulugan ang Bibliya? Mga Maling Paniniwala

Deconstructionism - ito ba ay isang wastong paraan upang bigyang-kahulugan ang Bibliya? Bakit lubhang mapanganib ang Dekonstruksyonismo, at bakit ito nagiging napakapopular?

Magbasa Nang Higit Pa


Inirerekumendang

Sino sina Himeneo at Alejandro, at ano ang ibig sabihin ng pagkawasak ng kanilang pananampalataya?
Sino si Balaam sa Bibliya?
Dapat bang makinig ang isang Kristiyano sa sekular na musika?
Sino si Felix sa Bibliya?
Inaasahan ba ng Diyos na tayo ay may bulag na pananampalataya?
Bakit palalayain ng Diyos si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon?
Ano ang ibig sabihin ng paggawa ng mabuti sa lahat ng tao sa Galacia 6:10?
Ano ang kahalagahan ng lungsod ng Nineveh sa Bibliya?
Bakit kilala ang Jerusalem bilang Lungsod ni David?
Sino si Amnon sa Bibliya?
Bakit sinaway ni Jesus ang mga eskriba at mga Pariseo nang labis sa Mateo 23:13–36?
Sino si James na anak ni Alfeo?
Ano ang ibig sabihin ng mahinhin na pananamit?
Ano ang ibig sabihin ng hayaang gawin ang lahat ng iyong ginagawa nang may pag-ibig (1 Corinto 16:14)?
Labag ba sa Kautusang Mosaiko ang pagpakasal ni Boaz kay Ruth, ayon sa Deuteronomio 23:3?
Top