Kategorya: Pagsusuri Sa Bibliya

Buod ng Aklat ng 1 Cronica

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 1 Mga Cronica (1 Mga Cronica)? Sino ang sumulat ng 1 Cronica? Tungkol saan ang Aklat ng 1 Cronica?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 1 Mga Taga-Corinto

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 1 Mga Taga-Corinto (1 Mga Taga-Corinto)? Sino ang sumulat ng 1 Corinthians? Tungkol saan ang Aklat ng 1 Mga Taga-Corinto?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 1 Juan

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 1 Juan (1 Juan)? Sino ang sumulat ng 1 Juan? Tungkol saan ang Aklat ng 1 Juan?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 1 Mga Hari

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 1 Mga Hari (1 Mga Hari)? Sino ang sumulat ng 1 Kings? Tungkol saan ang Aklat ng 1 Mga Hari?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 1 Pedro

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 1 Pedro (1Pedro)? Sino ang sumulat ng 1 Pedro? Tungkol saan ang Aklat ng 1 Pedro?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 1 Samuel

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 1 Samuel (1Samuel)? Sino ang sumulat ng 1 Samuel? Tungkol saan ang Aklat ng 1 Samuel?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 1 Tesalonica

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 1 Thessalonians (1 Thessalonians)? Sino ang sumulat ng 1 Tesalonica? Tungkol saan ang Aklat ng 1 Tesalonica?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 1 Timoteo

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 1 Timoteo (1Timothy)? Sino ang sumulat ng 1 Timoteo? Tungkol saan ang Aklat ng 1 Timoteo?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 2 Mga Taga-Corinto

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 2 Mga Taga-Corinto (2 Mga Taga-Corinto)? Sino ang sumulat ng 2 Corinthians? Tungkol saan ang Aklat ng 2 Corinto?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 2 Cronica

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 2 Cronica (2 Cronica)? Sino ang sumulat ng 2 Cronica? Tungkol saan ang Aklat ng 2 Cronica?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 2 Juan

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 2 Juan (2Juan)? Sino ang sumulat ng 2 Juan? Tungkol saan ang Aklat ng 2 Juan?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 2 Hari

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 2 Mga Hari (2 Hari)? Sino ang sumulat ng 2 Kings? Tungkol saan ang Aklat ng 2 Hari?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 2 Pedro

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 2 Pedro (2Pedro)? Sino ang sumulat ng 2 Pedro? Tungkol saan ang Aklat ng 2 Pedro?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 2 Samuel

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 2 Samuel (2Samuel)? Sino ang sumulat ng 2 Samuel? Tungkol saan ang Aklat ng 2 Samuel?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 2 Tesalonica

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 2 Thessalonians (2 Thessalonians)? Sino ang sumulat ng 2 Tesalonica? Tungkol saan ang Aklat ng 2 Tesalonica?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 2 Timoteo

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 2 Timoteo (2Timothy)? Sino ang sumulat ng 2 Timoteo? Tungkol saan ang Aklat ng 2 Timoteo?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng 3 Juan

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng 3 Juan (3Juan)? Sino ang sumulat ng 3 Juan? Tungkol saan ang Aklat ng 3 Juan?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng Mga Gawa

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng Mga Gawa? Sino ang sumulat ng Acts? Tungkol saan ang Aklat ng Mga Gawa?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ni Amos

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ni Amos? Sino ang sumulat kay Amos? Tungkol saan ang Aklat ni Amos?

Magbasa Nang Higit Pa

Buod ng Aklat ng Colosas

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ng Colosas? Sino ang sumulat ng Colosas? Tungkol saan ang Aklat ng Colosas?

Magbasa Nang Higit Pa
Top