Pinalitan ba ni Jesus ang tubig ng alak o katas ng ubas?

Pinalitan ba ni Jesus ang tubig ng alak o katas ng ubas? SagotNakatala sa Juan kabanata 2 ang paggawa ni Jesus ng isang himala sa isang kasalan sa Cana ng Galilea. Sa kasal, naubusan ng alak ang mga host. Ang ina ni Jesus, si Maria, ay humiling kay Jesus na mamagitan, at ginawa Niya iyon, nang may pag-aatubili. Inutusan ni Jesus ang mga alipin na magdala ng anim na banga na puno ng tubig at pagkatapos ay inutusan ang mga tagapaglingkod na ibigay ito sa tagapangasiwa ng pagdiriwang. Ang tubig ay mahimalang nagiging alak, at ipinahayag ng tagapangasiwa na iyon ang pinakamasarap na alak na natikman niya. Sa ulat na ito, si Jesus ay gumawa ng isang kamangha-manghang himala, na aktuwal na binabago ang molekular na komposisyon ng tubig, anupat ginawa itong alak. Ang punto ng ulat ay buod sa Juan 2:11, 'Sa gayo'y inihayag Niya ang Kanyang kaluwalhatian, at ang Kanyang mga alagad ay nanampalataya sa Kanya.' Gayunpaman, kadalasan, kapag pinag-aralan ang talatang ito, ang isang side issue ang nagiging pangunahing isyu. Binago ba ni Jesus ang tubig sa alak (fermented, alcoholic) o sa grape juice (non-alcoholic)?

Sa buong sipi, ang salitang Griyego na isinalin na 'alak' ay oinos , na karaniwang salitang Griyego para sa normal na alak, alak na fermented/alcoholic. Ang salitang Griyego para sa alak na nilikha ni Jesus ay ang parehong salita para sa alak na naubusan ng piging ng kasalan. Ang salitang Griyego para sa alak na nilikha ni Jesus ay ang parehong salita na ginamit sa Efeso 5:18, '...huwag magpakalasing sa alak...' Malinaw, ang paglalasing sa pag-inom ng alak ay nangangailangan ng pagkakaroon ng alkohol. Lahat, mula sa konteksto ng isang piging sa kasal, hanggang sa paggamit ng oinos sa panitikang Griyego noong ika-1 siglo (sa Bagong Tipan at sa labas ng Bagong Tipan), ang alak na nilikha ni Jesus ay normal, ordinaryong alak, na naglalaman ng alkohol. Walang matibay na makasaysayang, kultural, exegetical, kontekstwal, o lexical na dahilan upang maunawaan na ito ay katas ng ubas.Ang mga sumasalungat sa pag-inom ng alak, sa anumang dami, ay nangangatwiran na hindi gagawing alak ni Jesus ang tubig, dahil itinataguyod Niya ang pagkonsumo ng isang sangkap na nadungisan ng kasalanan. Sa ganitong pag-unawa, ang alkohol mismo ay likas na makasalanan, at ang pag-inom ng alak sa anumang dami ay kasalanan. Gayunpaman, hindi iyon pagkaunawa sa Bibliya. Tinatalakay ng ilang Kasulatan ang alkohol sa positibong mga termino. Ang Eclesiastes 9:7 ay nagtuturo, Uminom ka ng iyong alak nang may masayang puso. Sinasabi sa Awit 104:14-15 na ang Diyos ay nagbibigay ng alak na nagpapasaya sa puso ng mga tao. Tinatalakay sa Amos 9:14 ang pag-inom ng alak mula sa iyong ubasan bilang tanda ng pagpapala ng Diyos. Ang Isaias 55:1 ay naghihikayat, Oo, bumili ka ng alak at gatas... Mula sa mga ito at sa iba pang mga Kasulatan, malinaw na ang alkohol mismo ay hindi likas na kasalanan. Sa halip, ang pag-abuso sa alak, paglalasing at/o pagkagumon, ang makasalanan (Efeso 5:18; Kawikaan 23:29-35; 1 Corinto 6:12; 2 Pedro 2:19). Kung gayon, hindi sana naging kasalanan para kay Hesus na lumikha ng inuming may alkohol.Ang pangalawa, nauugnay na argumento ay na sa pamamagitan ng paglikha ng alkohol na alak, itinataguyod ni Jesus ang paglalasing, na malinaw na kinikilala ng Bibliya bilang makasalanan. Ito ay hindi wastong argumento. Itinaguyod ba ni Jesus ang katakawan nang paramihin Niya ang mga isda at tinapay nang higit pa sa kailangan ng mga tao? Syempre hindi. Ang paglikha ng isang sangkap na maaaring abusuhin ay hindi nagiging sanhi ng isang pananagutan kapag ang ibang tao ay may katangahang piniling abusuhin ito. Si Jesus na lumikha ng alkohol na alak ay sa anumang kahulugan ay naghihikayat sa paglalasing.

Ang paniniwala na si Jesus ay lumikha ng alkohol na alak ay tiyak na higit na sumasang-ayon sa konteksto at sa kahulugan/paggamit ng oinos . Ang mga pangunahing dahilan para bigyang-kahulugan ito bilang katas ng ubas, na ang alkohol ay likas na makasalanan o na ang paglikha ng alkohol ay naghihikayat sa paglalasing, ay hindi ayon sa Bibliya at hindi wasto. Walang magandang biblikal na dahilan para unawain ang Juan 2 bilang anumang bagay maliban sa paggawa ni Jesus ng isang kamangha-manghang himala sa pamamagitan ng paggawa ng tubig sa tunay na alak. Makasalanan ba ang paglalasing? Ganap! Makasalanan ba ang adiksyon? Siguradong. Gagawin ba ni Jesus ang tubig na maging alkoholikong alak sa anumang paraan ay lalabag sa mga pamantayan ng Diyos tungkol sa pag-inom ng alak? Talagang hindi!Top