Sinasabi ba ng Bibliya na magkakaroon ng papel ang United Nations sa huling panahon?

Sinasabi ba ng Bibliya na magkakaroon ng papel ang United Nations sa huling panahon? SagotMarami ang naniniwala na ang pagkakabuo ng United Nations ay isang mahalagang pag-unlad na may kaugnayan sa hula ng Bibliya tungkol sa huling panahon. Ang United Nations ay hindi binanggit ang pangalan sa Bibliya, at maging ang hinalinhan nito, ang Liga ng mga Bansa; siyempre, hindi ito nangangahulugan na ito ay hindi simbolikong iminumungkahi sa hula. Ang posibilidad ng isang pamahalaang isang mundo ay patuloy na dumarating at nawala sa nakalipas na 2,000 taon mula nang isulat ni Juan ang aklat ng Apocalipsis. Habang ang United Nations ay nakakuha ng higit na kapangyarihan, ito ay nagbigay ng kumpay para sa iba't ibang mga teorya ng pagsasabwatan. Kasabay nito, ang pagbangon ng UN ay isang wastong larangan ng pag-aaral para sa mga mag-aaral ng propesiya at para sa sinumang umaasa sa New World Order.

Ang isang mundo o pandaigdigang pamahalaan ay hinulaan sa Daniel at Apocalipsis. Ito ay darating pagkatapos ng pagbangon ng isang sampung bansa o rehiyon (Apocalipsis 13:1; Daniel 7:16–24; Daniel 2:41–42). Papalitan ng isang miyembro ng kompederasyon ang tatlo sa iba pang miyembro, susukuin ang iba, at mamuno sa lahat, na pinamumunuan ng satanically empowered Antichrist . Ito ang kompederasyon ng sampung bansa na kadalasang konektado sa United Nations. Kung tama ang koneksyon na ito, maaaring ang UN o isang katulad na grupo ay binanggit, hindi direkta, sa Bibliya, ngunit walang paraan upang maging ganap na sigurado bago lumitaw ang Antikristo.Ang isa pang propesiya na ang ilang tao ay konektado sa United Nations ay matatagpuan sa Apocalipsis 17–18. Doon, ang Babilonia na dakila o ang kalapating mababa ang lipad ng Babylon ay hinatulan. Ang unang pagbanggit ng Babel ay nasa Genesis 11, ang kuwento ng Tore ng Babel. Ang pagtatayo ng tore ay ang unang pagtatangka ng sangkatauhan sa pamahalaan sa daigdig bilang pagsuway sa Diyos. Ang Babylon the Great sa huling panahon ay isang katulad na kalipunan ng mga bansang nagtatangkang magkaisa laban sa Diyos. Ito ay maaaring ang United Nations o ang European Union o iba pang, hindi pa nakikilalang bloke ng mga bansang nauugnay sa Antikristo. Ang katotohanan na ang masamang sistema ng mundong ito ay tinatawag na misteryo (Apocalipsis 17:5) ay nagpapahiwatig na hindi pa natin alam ang lahat ng detalye.Dapat pansinin na ang mga Saksi ni Jehova ay mabilis na tinuligsa ang pagbuo ng Liga ng mga Bansa. Noong 1919, hinatulan ng ikalawang presidente ng Watchtower Society ang Liga at sinumang sumuporta dito. Ganoon din ang ginawa nila noong likhain ang United Nations, na nagpasa ng isang resolusyon na hinahatulan ito noong 1963. Naniniwala ang mga Saksi ni Jehova na ang UN ay ang larawan ng halimaw sa Apocalipsis 13:1–18 at ang kasuklam-suklam na paninira na binanggit sa Mateo 24:15 , bagama't walang malinaw na hermeneutical na ebidensya para sa alinmang interpretasyon.

Mayroong maraming mga internasyonal na kaganapan na maaaring bigyang-kahulugan bilang ang katuparan ng iba't ibang apocalyptic propesiya sa Bibliya. Gayunpaman, dapat tayong maging maingat na huwag tumalon sa mga konklusyon. Sa buong kasaysayan, nagkaroon ng mga pangunahing internasyonal na banta, mga posibilidad ng pandaigdigang totalitarian na pamahalaan, at mapagmataas, walang kontrol na mga pinuno. Maaaring lumilitaw na ang ating kasalukuyang sitwasyon ay mas malamang na matupad ang propesiya kaysa sa mga nakaraang sitwasyon, at mas malinaw nating nakikita ang papalapit na Araw (Hebreo 10:25). Ngunit hanggang sa makita natin si Kristo, dapat tayong magtiwala sa Diyos at ipagpatuloy ang ating pagsisikap na ipalaganap ang mabuting balita ng Ang kanyang Kaharian na may mga mapagkukunang ibinigay sa atin.Top