Kategorya: Walang Hanggan

Ang mga aklat ba tulad ng 90 Minutes sa Langit, Langit ay Para sa Totoo, at 23 Minuto sa Impiyerno ay makatotohanan sa Bibliya?

Dinadala ba ng Diyos ang mga tao sa Langit at Impiyerno at/o binibigyan ang mga tao ng mga pangitain ng Langit at Impiyerno? Ang mga aklat ba tulad ng 90 Minutes sa Langit, Langit ay Para sa Totoo, at 23 Minuto sa Impiyerno ay makatotohanan sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Napupunta ba sa langit ang mga kaluluwa ng mga aborted na sanggol?

Napupunta ba sa langit ang mga kaluluwa ng mga aborted na sanggol? Awtomatikong maliligtas ba ang mga sanggol na ipinalaglag at pinapasok sa langit?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinapupunan ni Abraham?

Ano ang sinapupunan ni Abraham? Paano nauugnay ang dibdib ni Abraham sa paraiso, langit, impiyerno, hades, at sheol?

Magbasa Nang Higit Pa

Mayroon bang kabilang buhay?

Mayroon bang kabilang buhay? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kabilang buhay? Mayroon bang ebidensya para sa kabilang buhay?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang patotoo ba ni Angelica Zambrano tungkol sa pagdanas ng langit at impiyerno ay makatotohanan sa Bibliya?

Ang patotoo ba ni Angelica Zambrano tungkol sa pagdanas ng langit at impiyerno ay makatotohanan sa Bibliya? Dinadala ba ng Diyos ang mga tao sa Langit at Impiyerno at/o binibigyan ang mga tao ng mga pangitain ng Langit at Impiyerno?

Magbasa Nang Higit Pa

Biblikal ba ang annihilationism?

Biblikal ba ang annihilationism? Maling pananampalataya ba ang paniwalaan ang paglipol ng masasama pagkatapos ng kamatayan? Ang pagdurusa ba sa Impiyerno ay walang hanggan, o ang mga apoy lamang?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang abo ba ay abo, alikabok sa alikabok sa Bibliya?

Ang abo ba ay abo, alikabok sa alikabok sa Bibliya? Ano ang kahulugan ng abo sa abo, alikabok sa alabok?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa halos?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa halos? Magkakaroon ba ng halo ang bawat tao sa langit?

Magbasa Nang Higit Pa

Anong uri ng mga katawan ang mayroon ang mga tao sa impiyerno?

Anong uri ng mga katawan ang mayroon ang mga tao sa impiyerno? Magkakaroon ba ng pisikal na katawan ang mga tao sa impiyerno? Paano makakaligtas ang anumang pisikal sa apoy ng impiyerno?

Magbasa Nang Higit Pa

Anong uri ng pakikiramay ang dapat ibigay ng isang Kristiyano sa isang taong nasasaktan pagkamatay ng isang mahal sa buhay?

Anong uri ng pakikiramay ang dapat ibigay ng isang Kristiyano sa isang taong nasasaktan pagkamatay ng isang mahal sa buhay? Paano ako makapagbibigay ng ginhawa sa isang taong nawalan ng mahal sa buhay?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang dapat na pagtuunan ng pansin ng isang Kristiyanong libing?

Ano ang dapat na pagtuunan ng pansin ng isang Kristiyanong libing? Paano dapat naiiba ang isang Kristiyanong libing sa isang hindi Kristiyanong libing?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang conditional imortality?

Ano ang conditional imortality? Ano ang isang conditionalist? Ano ang conditionalism, at ano ang pinaniniwalaan ng mga conditionalists? Ang conditional imortality / annihilationism ba ay isang heresy?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang Divine Comedy / Dante's Inferno ba ay tumpak sa Bibliya na paglalarawan ng langit at impiyerno?

Ang Divine Comedy / Dante's Inferno ba ay tumpak sa Bibliya na paglalarawan ng Langit at Impiyerno? Mayroon bang lugar tulad ng Purgatoryo? Mayroon bang iba't ibang antas ng pagdurusa sa Impiyerno at iba't ibang antas ng Langit?

Magbasa Nang Higit Pa

May impiyerno ba?

May impiyerno ba? Totoo ba ang impiyerno? May katibayan ba na may impiyerno? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa impiyerno?

Magbasa Nang Higit Pa

Napupunta ba sa langit ang mga bakla?

Napupunta ba sa langit ang mga bakla? May kinalaman ba ang pagiging bakla sa pagtukoy ng walang hanggang tadhana ng isang tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang gagawin natin sa Langit?

Ano ang gagawin natin sa Langit? Ano ang nangyayari sa langit? Ano ang gagawin natin sa Langit? Kung tayo ay nasa Langit magpakailanman, hindi ba ito sa huli ay magiging boring?

Magbasa Nang Higit Pa

Totoo ba si Heaven?

Totoo ba si Heaven? Paano tayo magtitiwala na mayroong isang lugar na tinatawag na Langit?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kung kailan tayo hahatulan ng Diyos?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kung kailan tayo hahatulan ng Diyos? Hinahatulan ba tayo kaagad pagkatapos ng kamatayan o pagkatapos ng mga huling panahon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Araw ng Paghuhukom?

Ano ang Araw ng Paghuhukom? Kailan magaganap ang Araw ng Paghuhukom? Ano nga ba ang mangyayari sa Araw ng Paghuhukom?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Upuan ng Paghuhukom ni Kristo?

Ano ang Judgment Seat of Christ / Bema Seat of Christ? Kung ang lahat ng mga kasalanan ng isang mananampalataya ay pinatawad, ano ang mayroon si Kristo upang hatulan sa Upuan ng Paghuhukom??

Magbasa Nang Higit Pa
Top