Kategorya: Diyos

Nasaan ang Diyos noong Setyembre 11?

Nasaan ang Diyos noong ika-11 ng Setyembre? Bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang ika-11 ng Setyembre? Ang 911 ba ay isang paghatol mula sa Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay ating Abba na Ama?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay ating Abba na Ama? Paanong ang ideya ng isang mapagmahal na ama ay larawan ng ating kaugnayan sa Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Totoo ba talaga na lahat ng bagay ay posible sa Diyos?

Totoo ba talaga na lahat ng bagay ay posible sa Diyos? Sa pamamagitan ng Diyos, posible ba talagang gumawa ako ng anuman?

Magbasa Nang Higit Pa

Masama bang magalit sa Diyos?

Masama bang magalit sa Diyos/magalit sa Diyos? Naiintindihan ba ng Diyos kung galit sa Kanya? Ang pagkakaroon ba ng galit sa Diyos ay isang kasalanan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang isang anthropomorphism?

Ano ang isang anthropomorphism? Bakit madalas inilalarawan ng Bibliya ang Diyos gamit ang pisikal na katangian?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng pagiging mansanas ng mata ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging mansanas ng mata ng Diyos? Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag ito ay tumutukoy sa mansanas ng mata?

Magbasa Nang Higit Pa

Mayroon bang tiyak na argumento para sa pagkakaroon ng Diyos?

Mayroon bang tiyak na argumento para sa pagkakaroon ng Diyos? May patunay ba o ebidensiya na may Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang katatagan ng Diyos?

Ano ang katatagan ng Diyos? Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay umiral? Anong mga talata sa Bibliya ang nagsasabi tungkol sa katatagan ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga katangian ng Diyos?

Ano ang mga katangian ng Diyos? Ano ang mga pagiging perpekto ng Diyos? Aling mga katangian ng Diyos ang nakakausap o hindi nakakausap?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa mabubuting tao?

Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? Bakit hindi pinipigilan ng Diyos ang masasamang bagay na mangyari sa mabubuting tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng maniwala sa Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng maniwala sa Diyos? Paano maniwala sa Diyos? Ano ang ibig sabihin ng paniniwala sa Diyos, ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Mali bang sisihin ang Diyos?

Mali bang sisihin ang Diyos? Ang pagsisi ba sa Diyos ay kasalanan? Bakit parang ang Diyos ang sinisisi sa napakaraming bagay? Naiintindihan ba ng Diyos kapag sinisisi natin Siya?

Magbasa Nang Higit Pa

Inaasahan ba ng Diyos na tayo ay may bulag na pananampalataya?

Inaasahan ba ng Diyos na tayo ay may bulag na pananampalataya? Kailangan bang maging bulag ang pananampalataya upang ito ay maging tunay na pananampalataya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang katangian ng Diyos?

Ano ang katangian ng Diyos? Paano inilalarawan ng Bibliya ang katangian ng Diyos? Ano ang maaari nating malaman tungkol sa katangian ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan ng charis sa Bibliya?

Ano ang kahulugan ng charis sa Bibliya? Ano ang kahulugan ng salitang Griyego na charis?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga katangian ng Diyos na nakakausap at hindi nakakausap?

Ano ang mga katangian ng Diyos sa pakikipagtalastasan? Ano ang mga katangian ng Diyos na hindi nakakapagsalita?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay isang apoy na tumutupok?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay isang apoy na tumutupok? Bakit labis na napopoot ang Diyos sa kasalanan, kasamaan, at kasamaan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ang Lumikha?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ang Lumikha? Bakit mahalagang maniwala sa isang Diyos na Lumikha?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit inutusan ng Diyos ang pagpatay ng lahi sa mga Canaanita?

Bakit iniutos ng Diyos na puksain / genocide ang mga Canaanites, kasama ang mga babae at bata? Ang Diyos ba ay genocidal?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari bang magsinungaling ang Diyos?

Maaari bang magsinungaling ang Diyos? Hindi ba posible para sa Diyos na magsinungaling, o ito ba ay Kanyang desisyon na huwag magsinungaling? Bakit ang pagsisinungaling ay kontra sa katangian ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa
Top