Paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang kilusang Black Lives Matter?

Paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang kilusang Black Lives Matter? SagotAng mga modernong talakayan ng lahi at pulitika ay mas madalas na umaalingawngaw kaysa mga pag-uusap. Ang mga malalim na isyu ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Sa pag-iisip na iyon, mangyaring sumangguni sa aming iba pang mga mapagkukunan sa mga isyung panlipunan, tulad ng sistematikong kapootang panlahi, para sa mahahalagang pananaw sa background. Ang mga pariralang gaya ng Black Lives Matter ay kadalasang magkakaibang kahulugan sa iba't ibang tao, depende sa kung ano ang gusto nilang ipagtanggol o suportahan. Ang pagsusuri sa bawat posibleng pagkakaiba-iba ng mga pagkakaiba-iba na ito ay higit pa sa kakayahan ng ating ministeryo.

Sa halip, pipiliin naming tugunan ang mga punto, karaniwang nauugnay sa Black Lives Matter, kung saan dapat alalahanin ng mga Kristiyano. Ang aming pokus ay sa pagturo kung saan ang mga lehitimong alalahanin sa kapootang panlahi, hindi pagkakapantay-pantay, o kultura ay maaaring isama ng mga di-biblikal na ideya at maging hindi ayon sa Bibliya. Ang aming kadalubhasaan o ang aming layunin ay wala sa pinakamainam, pinakamagagandang detalye ng mga teoryang panlipunan o mga debate sa kultura. Pinipili naming ipakita ang malinaw na mga prinsipyo ng bibliya sa mga lugar kung saan ang mga ito ay sumasalubong sa kultura. Walang artikulo ang maglalahad ng bawat aspeto ng isang isyung panlipunan sa kasiyahan ng bawat posibleng mambabasa, at hindi kami nag-aangkin kung hindi man.Nagsimula noong 2013 bilang tugon sa magkahiwalay na pamamaril ng mga pulis sa dalawang batang itim na lalaki, naging prominente ang Black Lives Matter movement (o BLM) sa paggamit nito ng #BlackLivesMatter hashtag. Mula noon, ang parirala mahalaga ang buhay ng itim ay naging isang rallying sigaw ng mga naniniwalang mayroong institutional na kapootang panlahi laban sa mga African-American sa halos lahat ng aspeto ng lipunan, ngunit lalo na sa mga departamento ng pulisya at legal na sistema.
Walang saysay na talakayin ang mga istatistika sa itim na krimen kumpara sa porsyento ng populasyon ng itim at/o ang bilang ng mga black-on-black na pagpatay kumpara sa bilang ng mga itim na pinatay ng mga opisyal ng pulisya. Para sa bawat istatistika, mayroong isang istatistika ng tunggalian o isang paraan upang muling bigyang-kahulugan ang istatistika. Walang punto sa pagtalakay sa mga partikular na kaso na nagbunga ng kilusang Black Lives Matter. Ang iba't ibang panig ay tila mahigpit na nakakulong sa kanilang pag-unawa sa mga kaganapan at mga resulta. Tulad ng karamihan sa mga isyu na konektado sa lahi, mukhang halos imposible na magkaroon ng nakabubuo na pag-uusap tungkol sa kilusang Black Lives Matter.Tulad ng mayroon konsepto , totoo na mahalaga ang buhay ng itim. Ang mga Blacks/African-American ay pantay na nilikha sa larawan ng Diyos (Genesis 1:26). Sa mata ng Diyos, ang mga itim ay katumbas ng halaga sa mga puti, kayumanggi, pula, dilaw, at lahat ng nasa pagitan. Ang rasismo ay masama. Mayroon lamang isang lahi, at iyon ay ang lahi ng tao. Sa huli, lahat tayo ay may parehong mga magulang (Genesis 5).

Tulad ng mayroon paggalaw , kinuha ng Black Lives Matter ang totoong konsepto na iyon (black lives matter) at pinaikot ito sa isang bagay na ganap na hindi ayon sa Bibliya. Kamakailan ay ipinakita ng organisasyon ang tunay na kulay nito, hayagang nagsusulong ng mga layuning sumasalungat sa mga pagpapahalaga sa Bibliya. Ang dalawang co-founder ng Black Lives Matter, sina Patrisse Cullors at Alicia Garza, ay inaangkin ang Marxism bilang kanilang ideolohiya: Talagang mayroon kaming isang ideological frame, sinabi ni Cullors sa isang panayam, Myself and Alicia in particular, we're trained organizers. Kami ay sinanay na mga Marxista. Kami ay sobrang sanay sa mga teoryang ideolohikal (sinipi sa Washington Times , Ang usapin ng Marxism: Black Lives Matter ay nag-ugat sa isang walang kaluluwang ideolohiya, Hunyo 29, 2020).

Sa kanilang opisyal na website, ipinahayag ng BLM ang kanilang suporta sa agenda ng LGBTQ: Nagbibigay kami ng puwang para sa mga kapatid na transgender na lumahok at mamuno. Kami . . . lansagin ang pribilehiyo ng cisgender at iangat ang Black trans folk. . . . Pinapaunlad namin ang isang queer-affirming network. Kapag nagtitipon tayo, ginagawa natin ito sa layuning palayain ang ating sarili mula sa mahigpit na pagkakahawak ng heteronormative na pag-iisip, o sa halip, ang paniniwala na ang lahat sa mundo ay heterosexual (https://blacklivesmatter.com/what-we-believe, na-access 6 /16/20).

Marahil ang pinaka nakakabagabag ay ang paninindigan ng Black Lives Matter sa pamilya: Ginugulo natin ang inireseta ng Kanluran na istruktura ng pamilyang nuklear sa pamamagitan ng pagsuporta sa isa't isa bilang mga pinalawak na pamilya at 'mga nayon' na sama-samang nagmamalasakit sa isa't isa, lalo na sa ating mga anak, sa antas na ang mga ina, ang mga magulang, at ang mga anak ay komportable (ibid.). Ang tinatawag ng BLM na Western-prescribed nuclear family ay talagang ang inorden ng Diyos na unit ng pamilya: isang ama, isang ina, at kanilang mga anak. Ang pagsisikap na guluhin ang disenyong iyon ay ang aktibong pagsalungat sa plano ng Diyos para sa lipunan.

Tungkol sa rasismo, lahat tayo ay maaaring sumang-ayon na walang sinuman ang dapat husgahan sa kulay ng kanyang balat. Dapat nating labanan ang lahat ng tunay na anyo ng rasismo at maging mahabagin sa mga biktima nito. Sa lahat ng ito, dapat nating ituro ang mga tao kay Kristo bilang ang tanging sagot para sa rasismo. Ang mga protesta, patakaran, kamalayan, pagbabago sa legal na sistema, atbp., ay hindi kailanman malulutas ang problema. Ang rasismo ay bunga ng kasalanan. Hanggang sa ang problema sa kasalanan ay haharapin—hanggang ang mga tao ay maging mga bagong nilalang kay Kristo (2 Corinto 5:17)—ang problema ng rasismo ay hindi kailanman mapapawi. Kay Kristo lamang makikita ang pagkakasundo ng lahi: Sapagka't siya rin ang ating kapayapaan, na ginawang isa ang dalawang pangkat at winasak ang hadlang, ang pader na naghihiwalay ng poot (Efeso 2:14).

Tungkol sa mga pamamaraan na ginamit ng Black Lives Matter, ang mapayapang protesta laban sa kawalang-katarungan ng lahi ay angkop. Ngunit ang mga Kristiyano ay hindi dapat masangkot sa panggugulo, pagnanakaw, karahasan laban sa mga opisyal ng pulisya, mapoot na pananalita, at/o baligtarin ang diskriminasyon/rasismo laban sa mga hindi itim. Ang kawalang-katarungan at poot ay hindi magwawakas ng higit na kawalang-katarungan at poot.

Kung tungkol sa posisyon ng BLM sa mga isyung walang kaugnayan sa lahi, walang paraan na dapat suportahan ng isang Kristiyano ang walang diyos na ideolohiya ng Marxismo, pahintulutan ang pagkawasak ng pamilyang nuklear, o maging kasangkot sa isang network na nagpapatunay na queer na nagtataguyod para sa normalisasyon ng transgenderism .

Tulad ng anumang grupo, mahalagang malaman kung ano ang pinaniniwalaan ng Black Lives Matter. At ang ilan sa kanilang pinaniniwalaan ay hindi tugma sa katotohanan ng Bibliya. Siyempre, ang lahat ng mga Kristiyano ay dapat na buong suporta sa black lives matter bilang isang konsepto, dahil lahat tayo ay nilikha sa imahe ng Diyos; gayunpaman, dapat tanggihan ng mga Kristiyano ang pag-hijack ng kilusang BLM sa makatotohanang konseptong ito at ang pagtataguyod nito ng mga pilosopiya at metodolohiya na ganap na hindi ayon sa Bibliya.

Top