Kategorya: Mga Tanong Tungkol Sa Islam

Sino si Al-Masih ad-Dajjal sa Islamic eschatology?

Sino si Al-Masih ad-Dajjal sa Islamic eschatology? Sino/ano ang Dajjal sa Islam? Sino/ano ang Mahdi sa Islam?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang al-Qadr sa Islam?

Ano ang al-Qadr sa Islam? Ano ang pinagmulan ng al-Qadr sa Islam? Paano nauugnay ang al-Qadr sa predestinasyon at fatalismo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ilang dahilan ng poot sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim?

Ano ang ilang dahilan ng poot sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim? Bakit nagkaroon ng napakaraming digmaan sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano maihahambing ang pangangalaga ng Qur’an sa pangangalaga ng Bibliya?

Paano maihahambing ang pangangalaga ng Qur’an sa pangangalaga ng Bibliya? Paano pinagsama-sama ang Qur’an? Ano ang nangyari sa iba't ibang mga manuskrito ng Qur'an?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Islam, at ano ang pinaniniwalaan ng mga Muslim?

Ano ang Islam, at ano ang pinaniniwalaan ng mga Muslim? Posible bang ang kaligtasan ay matatagpuan sa relihiyong Islam?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano naiiba ang Islamikong ideya ng jihad sa karahasan sa Bibliya?

Paano naiiba ang Islamikong ideya ng jihad sa karahasan sa Bibliya? Ano ang nilalaman ng Lumang Tipan ng napakaraming kalupitan at karahasan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang jinn?

Ano ang jinn / djinn? Mga demonyo ba ang jinni / djinni? Ano ang mga paniniwala ng Islam tungkol sa mga demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahalagahan ng Mecca sa Islam?

Ano ang kahalagahan ng Mecca sa Islam? Bakit kailangang maglakbay ang mga Muslim sa Mecca?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang Bibliya ba ay hinuhulaan ang pagdating ni Muhammad?

Ang Bibliya ba ay hinuhulaan ang pagdating ni Muhammad? Ang Bibliya ba ay hinuhulaan si Muhammad o may sinasabi tungkol kay Muhammad? Mohammad, Mohammed, Muhammad, Muhammad

Magbasa Nang Higit Pa

Dapat bang basahin ng mga Muslim ang Ebanghelyo ni Barnabas bilang tunay na kuwento ni Isa?

Dapat bang basahin ng mga Muslim ang Ebanghelyo ni Barnabas bilang tunay na kuwento ni Isa? Kailan isinulat ang ebanghelyo ni Bernabe?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang ideya ng mga Muslim na may mga panaginip/pangitain tungkol kay Hesus?

Paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang ideya ng mga Muslim na may mga panaginip/pangitain tungkol kay Hesus? Ang mga Muslim ba ay nagbabalik-loob sa Kristiyanismo dahil sa mga panaginip at/o mga pangitain ni Hesus na nagpakita sa kanila?

Magbasa Nang Higit Pa

Ako ay isang Muslim. Bakit ko dapat isaalang-alang ang pagiging isang Kristiyano?

Ako ay isang Muslim, bakit ko dapat isaalang-alang ang pagiging isang Kristiyano? Ano ang kaugnayan ng Islam at Kristiyanismo?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit kailangang magsuot ng hijab ang mga babaeng Muslim?

Bakit kailangang magsuot ng hijab ang mga babaeng Muslim? Ano ang hinihiling ng Islam sa kababaihan na magsuot ng hijab / burqa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Ramadan?

Ano ang Ramadan? Talaga bang nag-aayuno ang mga Muslim sa isang buong buwan? Ano ang kahulugan ng Ramadan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kilusang Salafi sa Islam?

Ano ang kilusang Salafi sa Islam? Ano ang pinagmulan ng Salafi Islam? Ano ang isang Salafi Muslim?

Magbasa Nang Higit Pa

Iisang Diyos ba ang sinasamba ng mga Kristiyano at Muslim?

Iisang Diyos ba ang sinasamba ng mga Kristiyano at Muslim? Ang Allah ba ay ang parehong diyos bilang ang Diyos ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Dapat bang alalahanin ng mga Kristiyano ang ideya ng Batas Sharia?

Dapat bang alalahanin ng mga Kristiyano ang ideya ng Batas Sharia? Ano ang Sharia Law? Anong mga aspeto ng Sharia Law ang sumasalungat sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Shia Islam?

Ano ang Shia Islam? Ano ang pinagmulan ng Shia Islam? Ano ang isang Shiite Muslim?

Magbasa Nang Higit Pa

Shia at Sunni Islam - ano ang mga pagkakaiba?

Shia at Sunni Islam - ano ang mga pagkakaiba? Ano ang dalawang pangunahing dibisyon ng Islam? Mayroon bang mas maraming Shiite Muslim o Sunni Muslim?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Sunni Islam?

Ano ang Sunni Islam? Ano ang pinagmulan ng Sunni Islam? Ano ang isang Sunni Muslim?

Magbasa Nang Higit Pa
Top