Kategorya: Pangkasalukuyan

Ano ang kahalagahan ng 40 araw sa Bibliya?

Ano ang kahalagahan ng 40 araw sa Bibliya? Bakit ang bilang na 40 (apatnapu) ay madalas na ginagamit sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagsamba sa Bibliya?

Ano ang pagsamba sa Bibliya? Ano ang kaugnayan ng pagsamba, pagsamba, at papuri?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang agape love?

Ano ang agape love? Paano naiiba ang pag-ibig ng agape sa ibang mga uri ng pag-ibig?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano ito makakaapekto sa pananampalatayang Kristiyano kung natuklasan na may mga dayuhan?

Paano ito makakaapekto sa pananampalatayang Kristiyano kung natuklasan na may mga dayuhan? Sinasabi ba ng Bibliya kung may buhay o wala sa ibang mga planeta?

Magbasa Nang Higit Pa

Mayroon bang mga bagay tulad ng mga dayuhan o UFO?

Mayroon bang mga bagay tulad ng mga dayuhan, extraterrestrial, o UFO? Sinasabi ba ng Bibliya kung may buhay o wala sa ibang mga planeta (extraterrestrial)?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang lahat ng iba't ibang paghatol sa Bibliya?

Ano ang lahat ng iba't ibang paghatol sa Bibliya? Anong mga paghatol ang naganap na at aling mga paghatol ang nasa hinaharap?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahalagahan ng angkla sa Bibliya?

Ano ang kahalagahan ng angkla sa Bibliya? Anong mga katotohanan ang ginagamit ng Bibliya na isang angkla upang ilarawan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa animal/pet euthanasia?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa animal/pet euthanasia? Kailan tamang gawin ang pag-euthanize ng hayop/alagang hayop?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagpapahid?

Ano ang pagpapahid? Ano ang ibig sabihin ng pinahiran? Paano ko malalaman kung pinahiran ako ng Diyos para sa isang bagay?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kaban ng patotoo?

Ano ang kaban ng patotoo? Ano ang kahalagahan ng kaban ng patotoo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa astrolohiya at zodiac?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa astrolohiya at zodiac? Ang astrolohiya ba ay isang bagay na dapat pag-aralan ng isang Kristiyano? Isinulat ba ng Diyos ang kuwento ng kaligtasan sa mga bituin?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagkabihag/pagkatapon sa Babylonian?

Ano ang pagkabihag/pagkatapon sa Babylonian? Bakit ang paghatol ng Diyos, sa anyo ng pagkabihag sa Babilonya, ay kailangan para sa bansang Israel?

Magbasa Nang Higit Pa

May mga pagpugot ba ng ulo na naitala sa Bibliya?

May mga pagpugot ba ng ulo na naitala sa Bibliya? Ilang tao ang iniulat ng Bibliya na pinugutan ng ulo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging lalaki?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging lalaki? Ano ang biblikal na paraan ng pagiging isang tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paghihirap?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paghihirap? Paano dapat tumugon ang isang Kristiyano sa pagdurusa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang alchemy?

Ano ang alchemy? Ano ang isang alchemist? Binabanggit ba ng Bibliya ang alchemy? Ang alchemy ba ay agham o pangkukulam?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paghingi ng tawad?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paghingi ng tawad? Bakit madalas ang hirap humingi ng tawad? Ano ang tamang paraan ng paghingi ng tawad?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paninindigan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paninindigan? Mali bang maging assertive? Mayroon bang mga halimbawa ng paninindigan sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa awtoridad?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa awtoridad? Ano ang mensahe ng Bibliya sa pagpapasakop sa awtoridad?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kagandahan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kagandahan? Ano ang tunay na maganda sa mata ng Diyos? Hanggang saan natin dapat hanapin ang kagandahan?

Magbasa Nang Higit Pa
Top