Ano ang mga Kristiyanong tema sa The Voyage of the Dawn Treader?

Ano ang mga Kristiyanong tema sa The Voyage of the Dawn Treader? SagotAng pangatlo ng serye ng Chronicles of Narnia ni C.S. Lewis, Ang paglalayag ng Dawn Treader muling pinagsasama-sama ng mga mambabasa ang dalawang nakababatang anak ng Pevensie, sina Lucy at Edmund, na itinapon pabalik sa lupain ng Narnia sa pamamagitan ng pagpipinta ng isang barko sa dingding ng kwarto. Habang tinititigan nila ang pagpipinta, biglang nagsimulang gumalaw ang barko, ang mga alon ng dagat ay nag-spray sa mga bata ng briny foam, at sila ay hinila sa painting at pabalik sa Narnia. Nakasakay sa barko si Haring Caspian, mula sa pangalawang aklat, si Prinsipe Caspian, at ang kanyang mga kasama, na naghahanap upang matuklasan ang kapalaran ng pitong panginoon ng Narnia na naglayag sa kanluran at hindi na bumalik. Ang paghahanap na ito at ang mga sumunod na pakikipagsapalaran ay bumubuo sa balangkas ng aklat.

Nakuha sa Narnia kasama sina Lucy at Edmund ang kanilang pinsan, si Eustace Clarence Scrubb. Kung ang isang bata ay karapat-dapat sa ganoong pangalan, ito ay si Eustace, isang hindi matiis na brat na palaaway, mayabang, sakim at nagseselos, isang karakter na hinog na para sa makikinang na tematikong paglalarawan ni Lewis ng kasalanan at pagtubos. Pagkarating sa isa sa mga Lone Islands, gumagala si Eustace upang maiwasan ang pagtulong sa pagsasaayos ng barko at sumilong sa panahon ng bagyo sa kuweba ng dragon, kung saan nakahanap siya ng malaking kayamanan ng ginto at mga alahas at humiga sa isang tumpok ng mga barya. Kapag nagising siya, nalaman niya na sa pamamagitan ng kanyang kasakiman at pagkamakasarili, siya mismo ay naging isang dragon, ang panlabas na anyo ay nagpapakita ng kanyang panloob na sarili. Sa kalaunan ay sinisikap niyang alisin ang kanyang balat, kasama ang kanyang maka-dragon na kalikasan, sa pamamagitan ng pagligo sa kanyang sarili sa pool, ngunit walang kabuluhan, isang malinaw na larawan ng sariling pagsisikap ng tao na linisin ang kanyang sarili mula sa kasalanan sa pamamagitan ng ilang uri ng mga gawa (Roma 3: 20; Galacia 2:16; Filipos 3:8,9). Nang sa wakas ay nakaharap na siya ni Aslan, ang dakilang leon ng Narnia na siyang larawan ni Kristo sa serye, si Aslan mismo ang dapat mag-alis ng magaspang at nangangaliskis na balat ng dragon gamit ang kanyang mga kuko. Ang pinakaunang luha na ginawa niya ay napakalalim na akala ko ay tumama ito sa aking puso, paliwanag ni Eustace. Pagkatapos ay binihisan siya ni Aslan ng mga bagong damit, ang buong proseso ay simbolo ng pagiging isang bagong nilikha ng Kristiyano kay Kristo. ( 2 Corinto 5:17; Colosas 3:8-10 ). Mula sa puntong iyon, nagsimulang maging mas mabuting bata si Eustace. May mga lapses pa rin siya, pero nagsimula na ang kanyang pagbabago. Narito ang isang larawan ng buhay Kristiyano.Si Aslan ay muling lumitaw sa mga oras ng pangangailangan sa buong aklat, na nagpapaalala sa presensya ng Banal na Espiritu na gumagabay at namamahala sa mananampalataya (Juan 16:13). Sa isang punto, muntik nang magkasalungat sina Caspian at Edmund nang sila ay pansamantalang nabulag ng kasakiman at pagnanasa nang matuklasan ang isang pool na nagiging ginto ang lahat. Ang hitsura lamang ni Aslan na dahan-dahang naglalakad sa isang kalapit na burol ang nagpaparamdam sa kanila at nakumbinsi sila na ito ay isang lugar na may sumpa dito. Pinangalanan nila ang isla na Deathwater at nagpasiya na hindi na bumalik.Nang maglaon, nang buksan ni Lucy ang aklat ng Magician sa isla ng Dufflepuds, nakahanap siya ng isang spell na magbibigay sa kanya ng kagandahan higit pa sa karamihan ng mga mortal. Nakikita niya ang isang pangitain ng kanyang magandang sarili na nagmamahalan sa kanyang hindi gaanong kaakit-akit na kapatid na babae at nagtagumpay siya sa pagnanais na maging kadakilaan ang kagandahang idudulot sa kanya ng gayong kagandahan, kahit na ang kanyang konsensya ay sinasaksak. Sasabihin ko ang spell. wala akong pakialam. Gagawin ko. Ngunit sa pagbabalik tanaw sa libro, nakita niya ang mukha ng dakilang Leon, si Aslan mismo...Umiling siya at kitang kita mo ang karamihan sa kanyang mga ngipin. Natakot siya at binaliktad kaagad ang pahina. Maliwanag, inilalarawan ni Lewis si Aslan bilang ang Banal na Espiritu na nananahan, nagpapabanal, at nagtuturo sa mga mananampalataya (Roma 8:9-11), hinahatulan tayo ng kasalanan at nagpapaalala sa atin na huwag hayaang maghari ang kasalanan sa ating buhay (Roma 6:1-22; Colosas 3:5).

Si Aslan, ang sagisag ng Espiritu ng Diyos, ay muling nagpakita kay Lucy nang maglaon, hindi para hatulan ang kasalanan, kundi para hikayatin at suportahan ang kanyang pananampalataya. Ang barko ay nilamon ng isang nakakatakot na kadiliman kung saan tila walang matatakasan. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, bumulong si Lucy, Aslan, kung minahal mo man kami, magpadala ng tulong ngayon. Biglang may lumilitaw sa di kalayuan na parang krus. Pagkatapos ay may hugis ito ng isang ibon na umiikot sa palo at humahantong sa barko palabas sa kadiliman. Narinig ni Lucy ang maliit at mahinang boses (1 Hari 19:12) ni Aslan na bumubulong sa kanya, Lakas ng loob, mahal na puso, at naramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang mukha. Narito ang isang larawan ni Kristo (ang ibon) na umaakay sa Kanyang mga tao (ang barko) mula sa kadiliman ng masama tungo sa liwanag ng Kanyang ebanghelyo (Juan 8:12; 12:46; Gawa 26:18).Ang Leon ay lilitaw sa huling pagkakataon sa huling kabanata ng aklat, kung saan siya ay lumitaw bilang isang Kordero na nagpapakain sa kanila ng pinakamasarap na pagkain na natamo nila, isang foreshadowing ng hapunan ng kasal ng Kordero sa Apocalipsis 19:19. Dito makikita natin ang paglalarawan kay Hesus, ang Leon ng tribo ni Juda (Pahayag 5:5) gayundin ang Kordero ng Diyos (Juan 1:29,36; 1 Pedro 1:19).

Ilan lamang ito sa mga tema ng Kristiyano sa Ang paglalayag ng Dawn Treader na nagbibigay ng maraming pagkakataon para sa mga magulang na magturo ng mga katotohanan sa Bibliya sa kanilang mga anak sa isang magandang setting ng pantasya at pakikipagsapalaran.

Top