Ano ang nilikha ng Diyos sa ikaapat na araw ng paglikha?

Ano ang nilikha ng Diyos sa ikaapat na araw ng paglikha? SagotSa ikaapat na araw ng paglikha, nilikha ng Diyos ang araw, buwan, mga bituin, at iba pang mga bagay sa langit (Genesis 1:14–19). Ang bilang ng mga bagay na nilikha ng Diyos sa ikaapat na araw ay nakakabigla. Kasalukuyang tinatantya ng mga siyentipiko na mayroong 2 trilyong galaxy sa uniberso, na may humigit-kumulang 100 milyong bituin sa bawat kalawakan. Iyon ay nangangahulugan na ang bilang ng mga bituin ay nasa isang lugar sa paligid ng 10 hanggang ika-20 na kapangyarihan (How Many Stars Are in the Universe? ni Tia Ghose, Live Science online, na-update noong 5/24/18, na-access noong 10/28/20).

Araw at buwan: At sinabi ng Diyos, ‘Magkaroon ng mga liwanag sa arko ng langit upang paghiwalayin ang araw sa gabi.’ . . . Gumawa ang Diyos ng dalawang dakilang liwanag—ang mas malaking liwanag upang mamahala sa araw at ang maliit na liwanag upang mamahala sa gabi (Genesis 1:14, 16). Sa iba pang mga liwanag na iniutos ng Diyos na maging sa ikaapat na araw ng paglikha, inilagay Niya ang araw at buwan sa vault ng kalangitan bilang dalawang kilalang pinagmumulan ng liwanag para sa Lupa. Sa araw, ang araw ay nagbibigay ng liwanag at init sa daigdig, habang ang buwan ay sumasalamin sa liwanag mula sa araw upang ipaliwanag ang kadiliman ng gabi. Tulad ng mga bituin, ang araw at buwan ay nagsisilbi ring mga palatandaan upang markahan ang mga sagradong panahon, at mga araw at taon (talata 14).Mga bituin: Siya rin ang gumawa ng mga bituin (Genesis 1:16). Napakasimpleng pahayag, ngunit napakalawak na nilikha. Mayroong trilyong bituin sa sansinukob, at personal na pinangalanan ng Diyos silang lahat (Isaias 40:26; Awit 147:4). Ang mahalaga, ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng mga panahon at panahon (Genesis 1:14) at nagbibigay ng patnubay para sa paglalayag. Ang mga bituin ay nagpapakita rin ng kaluwalhatian ng Diyos: Ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang langit sa itaas ay nagpapahayag ng kanyang mga gawa (Awit 19:1, ESV).Mga katawan ng langit: Bagama't ang Genesis 1 ay hindi partikular na tumutukoy sa iba pang mga bagay sa langit, kabilang din sa ikaapat na araw ng paglikha ang maraming planeta, nebulae, kalawakan, at iba pang bagay na naroroon sa uniberso. Mula sa pananaw ng tao, ang napakaraming planeta at galaxy ay kapansin-pansin, ngunit ang paglikha ng lahat ng ito ay isang madaling gawain para sa Panginoong Diyos (Jeremias 32:17).

Sa ikaapat na araw ng paglikha, ipinagpatuloy ng Diyos ang Kanyang gawaing paglalang. Ang paglikha ng araw, buwan, mga bituin, at iba pang mga bagay sa langit ay nag-iba ng araw sa gabi at naghiwalay ng liwanag sa kadiliman (Genesis 1:18). Idineklara ng Diyos na ang araw, buwan, at mga bituin ay mabuti bilang mga pinagmumulan ng liwanag at bilang mga paraan upang markahan ang paglipas ng panahon, at banal Niyang inilagay ang mga ito sa lugar para sa Kanyang kaluwalhatian (Genesis 1:18–19; Awit 74:16).Top