Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga paraan ng pagtulong sa sarili?

SagotAng self-help na genre ng mga aklat at video ay hindi kapani-paniwalang sikat at malawak ang naaabot. May mga paraan ng tulong sa sarili para sa lahat mula sa pag-alis ng kalat hanggang sa pagiging mas produktibo sa trabaho hanggang sa pag-aaral ng kumpiyansa hanggang sa pagpapabuti ng kalusugan ng isang tao, at nagpapatuloy ang listahan. Ang pagnanais na mapabuti ang sarili ay kapuri-puri dahil kinikilala nito na tayo ay mga di-sakdal na nilalang na nabubuhay sa isang mundo na mas mababa kaysa sa kung ano ang nilayon para sa atin. Gayunpaman, nakakaligtaan ang punto ng mga tulong sa sarili. Hindi kailangan ng tao sarili -pagpapabuti. Tayo ay nangangailangan ng isang Tagapagligtas. Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng paraan ng tulong sa sarili ay likas na masama; lamang na anumang bagay na nagbibigay-diin sa sarili sa pagbubukod ng Diyos ay wala sa marka.

Kapag tayo ay sumampalataya kay Hesus, tayo ay ganap na nabago (2 Corinto 5:17). Itinuring tayong matuwid sa harap ng Diyos, ngunit nasa proseso pa rin tayo ng aktuwal na pagiging matuwid. Ito ay tinatawag na pagpapabanal, at ito ay isang gawain ng Banal na Espiritu sa atin. Hindi lamang tayo pinagbubuti ng Diyos; Talagang binabago niya tayo at binibigyan tayo ng mga bagong puso. Kahit na ang pagpapakabanal ay gawain ng Diyos, ito ay isang proseso kung saan tayo ay nakikibahagi. Gumagawa tayo ng mga bagay tulad ng pagdarasal, pag-aaral ng Bibliya, pag-aaral mula sa mahuhusay na guro, at pakikibahagi sa Kristiyanong pagsasama-sama upang matulungan tayong mas makilala ang Diyos. Ang ilang paraan ng pagtulong sa sarili, tulad ng para sa pamamahala ng oras o pinahusay na memorya o pagkakaroon ng malusog na relasyon, ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa atin dito. Walang masama sa paghahangad na pagbutihin ang mga kasanayan sa organisasyon.Ang susi ay discernment. Kasama ba sa paraan ng tulong sa sarili ang New Age meditation, mantras , o iba pang mystical practices? Kung gayon, hindi nakakatulong ang paraang iyon. Tinitingnan mo ba ang paraan ng pagtulong sa sarili sa pamamagitan ng lente ng katotohanan sa Bibliya, o ang pamamaraan ay naging sariling relihiyon? Halimbawa, ang mga paraan upang mapabuti ang iyong kumpiyansa ay walang bigat maliban sa pag-alam kung bakit maaari kang magtiwala kay Kristo. Ang mga paraan upang matulungan kang maging mas organisado ay kapaki-pakinabang lamang hangga't kailangan mong gamitin ang kasanayang iyon. Ang pagiging isang organisadong tao ay hindi ginagawang bigla kang katanggap-tanggap o kaibig-ibig o mas mahusay kaysa sa iba. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng halaga. Ang mga kasanayan sa pagkatuto ng anumang uri ay simpleng pangangasiwa sa mga kaloob na Kanyang ipinagkaloob. Ang paggamit ng sekular na mga paraan ng pagtulong sa sarili upang tulungan ang iyong espirituwal na paglago o upang pahusayin ang mga kasanayang kailangan para sa pang-araw-araw na pamumuhay ay maaaring maging mahalaga. Ngunit hindi ito kailangan, at ang espirituwal na pag-unawa ay mahalaga.Ang pag-iisip sa tulong sa sarili ay maaaring mapanganib, at marami sa mga mantra at pangunahing konsepto sa mga pamamaraan ng pagtulong sa sarili ay humanistic. Gayunpaman, na may matatag na pundasyon sa katotohanan ng Bibliya at pagtitiwala sa Banal na Espiritu upang baguhin ang ating mga puso, ang ilang paraan ng pagtulong sa sarili ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na tool para sa mga Kristiyanong naghahanap upang mapabuti ang isang partikular na bahagi ng kanilang buhay.

Top