Ano ang antifa? Paano dapat malasin ng isang Kristiyano ang antifa?

Ano ang antifa? Paano dapat malasin ng isang Kristiyano ang antifa? Sagotantifa ay ang pangalang ibinibigay sa isang maluwag na organisadong hanay ng mga aktibista, karamihan ay mula sa Estados Unidos, na nagsasabing sumasalungat sila sa awtoritaryanismo, rasismo, at pulitika na nakahilig sa kanan. Ang salita antifa galing sa German antipasista , ibig sabihin ay anti-pasista. Ang bersyon ng aktibismo ng Antifa ay kadalasang nakikilala sa pamamagitan ng isang pagpayag na (hindi nagpapakilala) na makisali sa pananakot, pagtanggi sa pagsasalita, at karahasan. Ang mga miyembro ng Antifa ay naniniwala na ang kanilang mga taktika ay banayad kumpara sa kung ano ang kanilang nakikita bilang banta ng konserbatibong pananaw sa pulitika. Bagama't marangal ang pagiging anti-pasista, sa teorya, kontraproduktibo at likas na mapang-api ang mga taktika ng antifa. Sa pinakamainam, ang kanilang mga aksyon ay kumakatawan sa vigilantism na may motibasyon sa pulitika . Hindi sinusuportahan ng Kasulatan ang diskarte ng antifa sa pulitika o kultura.

Ang nangingibabaw na tema sa pagtatanggol sa antifa ay ang pag-aangkin na ang pasismo ay tumatagal dahil sa hindi sapat na pagtutol. Ang pagboto, debate, diyalogo, legal na aksyon, at iba pang ganoong mga kurso ng aksyon ay ibinasura bilang hindi epektibo o hindi epektibo. Sa halip, naniniwala ang antifa na ang kinakailangang tugon sa pinaghihinalaang pasismo ay nakikita, pisikal na aksyon, kabilang ang panliligalig. Kinukunsinti rin nito ang mga direktang pagkilos ng karahasan laban sa mga tao at ari-arian. Habang ang mga miyembro ng antifa na nagpapakilala sa sarili ay madalas na tinutuligsa sa publiko ang karahasan, ang kilusan ay patuloy na nauugnay sa mga gawa ng pagsira at personal na pag-atake.Gamit ang parehong mga katwiran, ang antifa ay regular na nagsasagawa ng mga taktika sa pananakot. Siyempre, nakakatakot ang karahasan at rioting, ngunit ginagamit din ng antifa ang de-platforming ng mga taong hindi nila sinasang-ayunan. Anumang mga salita, tagapagsalita, manunulat, o kaganapan na nasa labas ng gustong ideolohiya ng antifa ay sine-censor, kinansela, bino-boykot, o kung hindi man ay isinara at tinatanggihan ng boses. Ang diskarte sa de-platforming ay nagsasangkot ng pag-disinvite, pagprotesta, pagharang, o literal na pagsigaw sa mga hindi gustong ekspresyon upang mapawalang-bisa ang mga ito—literal na tinatanggihan ng de-platforming ang mga tao sa kakayahang ipahayag o ipaliwanag ang kanilang mga pananaw.Ang isa pang taktika na karaniwang nauugnay sa antifa ay ang doxing/doxxing: sadyang pagbubunyag ng personal na impormasyon tungkol sa mga kalaban sa ideolohiya (mga numero ng telepono, address ng tahanan, o iba pang detalye). Ito ay sinadya upang mag-imbita ng higit pang panliligalig at dagdagan ang panlipunang presyon upang umayon sa paraan ng pag-iisip ng antifa.

Mula sa isang purong sekular na pananaw, ang mga taktika ng antifa ay mapagkunwari at nakakatalo sa sarili. Ang mga organisasyon na kung hindi man ay nakikiramay sa ideolohiya ng antifa ay tinuligsa ang kilusan para sa kadahilanang iyon. Sa pagsasagawa, pinapalitan lamang ng antifa ang pasismo ng gobyerno ng pasismo ng mandurumog. Ang pasistang ideolohiya ay isang kumbinasyon ng walang pananagutan na pamumuno, nakaayos na pagsunod sa ilang mga ideya, at sapilitang pagsupil sa hindi pagsang-ayon, na lubos na umaasa sa takot at pananakot. Ang isang hindi opisyal, hindi kilalang grupo na marahas na nanliligalig, lumulunod, o sumisira sa sinumang tao o negosyo na hindi nila sinasang-ayunan ay hindi lumalaban sa pasismo—pinag-crowdsourcing nila ito.Ang katotohanan na ang kilusang antifa ay epektibong hindi nagpapakilala at impormal na nagpapahirap sa mga tugon dito. Walang iisang, pinag-isang antifa group. Pinapalubha nito ang mga pagtatangka ng pribado at gobyerno na kontrahin ang karahasan sa antifa.

Hinihikayat ng Banal na Kasulatan ang pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan , kabilang ang pagboto at iba pang pampulitikang aksyon. Sinusuportahan ng Bibliya ang parehong pagsuway sibil at maging ang pisikal na pagtatanggol sa sarili kung kinakailangan. Gayunpaman, ang pananaw sa mundo ng mga Kristiyano sa anumang paraan ay hindi nagpapahintulot ng kaguluhan, mapanlinlang na pag-atake, pananakot, o anumang iba pang taktika na karaniwang nauugnay sa antifa (tingnan ang Juan 18:36; Roma 12:18). Higit pa sa paggamit ng mga imoral na taktika, ang antifa ay malakas na nauugnay sa mga ideolohiyang mahirap ihambing sa isang biblikal na pananaw sa mundo ng mga Kristiyano tulad ng kritikal na teorya , komunismo , at anarkismo .

Habang ang mga mananampalataya ay dapat manindigan laban sa rasismo at pang-aapi, ang mga pamamaraan at ideolohiya ng antifa ay likas na salungat sa biblikal na Kristiyanismo.

Top