Ano ang Bagong Monastisismo?

Ano ang Bagong Monastisismo? SagotAng monasticism ay isang sistema ng relihiyon o paraan ng pamumuhay kung saan ang mga tagasunod ay kusang umalis sa mundo at namumuhay sa pagtitipid sa ilalim ng mga banal na obligasyon. Ang mga monghe, madre, at ermitanyo ng Middle Ages ay ang ehemplo ng naturang dedikasyon. Ang Bagong Monastisismo ay isang relatibong kamakailang kilusan (samakatuwid, bago) kung saan iniiwan ng mga deboto ang kanilang nakagawiang pamumuhay upang mamuhay ng komunal, sa mas mahirap, mas simpleng mga kondisyon. Sa halip na maghangad na umunlad, ang mga nasasangkot sa Bagong Monastisismo ay naghahangad na mas makilala ang mga mahihirap.

Ngayon, sa Kanluran, karamihan sa mga tradisyonal na monghe (at madre) ay Katoliko. Ang Bagong Monastisismo ay higit na naglalayon sa mga Protestante at ebanghelikal, na tinatawag silang talikuran ang kamunduhan at isabuhay ang mga utos ng ebanghelyo, na kanilang tinukoy bilang pangangalaga sa mga mahihirap at pagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo. Binibigyang-diin ng mga bagong Monastic na komunidad ang buhay komunal (ipinahayag sa iba't ibang paraan, depende sa komunidad), panalangin at pagmumuni-muni, mabuting pakikitungo, at praktikal na pakikipag-ugnayan ng mga mahihirap.Ang pinagmulan ng New Monastic movement ay mahirap matukoy. Ang ilang mga komunidad ay umiral mula noong 1970s at '80s. Ang ibang mga komunidad, tulad ng Simple Way sa Philadelphia, ay nabuo noong kalagitnaan ng 1990s. Ang hangarin ng mga pamayanang ito ay hindi magtatag ng simbahan kundi maging simbahan lamang sa isang komunidad.Ang terminolohiya ng New Monasticism ay binuo ni Jonathan Wilson sa kanyang 1998 na libro Pamumuhay ng Tapat sa Isang Puting-putol na Mundo . Si Wilson naman ay nagtatayo ng mga ideya ni Dietrich Bonhoeffer , na nagsabi noong 1935, Ang pagpapanumbalik ng simbahan ay tiyak na magmumula lamang sa isang bagong uri ng monasticism na walang anumang pagkakatulad sa luma kundi isang kumpletong kawalan ng kompromiso sa isang buhay namuhay alinsunod sa Sermon sa Bundok sa pagiging disipulo ni Kristo. Pilosopo Alasdair MacIntyre sa kanyang aklat Pagkatapos ng Virtue nagpahayag ng pananabik sa iba. . . St. Benedict. Ang ibig niyang sabihin ay isang tao sa kasalukuyang panahon na mamumuno sa pagbabago ng moralidad at pagkamagalang sa pamayanan. Nakilala ni Wilson ang pananabik na iyon sa kanyang sariling aklat at nagbalangkas ng isang pangitain upang maisulong ito.

Ang mga kalagitnaan ng buwan ng 2004 ay naging isang tiyak na sandali para sa kilusan, nang ang isang bilang ng mga umiiral na komunidad at akademya ay nagtipon sa Durham, North Carolina. Binuo ng conclave ang labindalawang marka ng New Monasticism:1. Relokasyon sa mga abandonadong lugar ng Imperyo [sa gilid ng lipunan, kadalasan sa mga nalulumbay, urban na lugar]
2. Pagbabahagi ng mga mapagkukunang pang-ekonomiya sa mga kapwa miyembro ng komunidad at mga nangangailangan sa atin
3. Mapagpatuloy sa estranghero
4. Panaghoy para sa mga pagkakabaha-bahagi ng lahi sa loob ng simbahan at ng ating mga komunidad na sinamahan ng aktibong paghahangad ng isang makatarungang pagkakasundo
5. Mapagpakumbaba na pagpapasakop sa katawan ni Kristo, ang Simbahan
6. Sinadyang paghubog sa daan ni Kristo at pamamahala ng pamayanan ayon sa mga linya ng lumang nobisyada
7. Pag-aalaga ng karaniwang buhay sa mga miyembro ng isang intensyonal na komunidad
8. Suporta para sa mga walang asawang walang asawa kasama ng mga monogamous na mag-asawa at kanilang mga anak
9. Heograpikal na kalapitan sa mga miyembro ng komunidad na may iisang tuntunin sa buhay
10. Pangalagaan ang lupain ng Diyos na ibinigay sa atin kasama ng suporta ng ating lokal na ekonomiya
11. Pakikipagpayapaan sa gitna ng karahasan at paglutas ng salungatan sa loob ng mga komunidad ayon sa mga linya ng Mateo 18
12. Pangako sa isang disiplinado, mapagnilay-nilay na buhay

Karamihan sa itinataguyod ng Bagong Monastisismo ay mabuti at kumikita—ang pag-aalaga sa mahihirap, pagpapakita ng mabuting pakikitungo, at pakikipagpayapaan ay pawang mga birtud sa Bibliya. Gayunpaman, ang ekumenikal na katangian ng kilusan at ang pagbawas nito sa doktrina ay mga dahilan ng pag-aalala. Ang mga bagong Monasticist na grupo ay kumportable na dumalo sa isang Katolikong Misa habang sila ay gumagawa ng isang Pentecostal na pag-awit.

Ang Bagong Monastisismo ay nananatili pa rin monasticism sa ugat nito. Tulad ng lumang monasticism, nanawagan ito para sa isang pangkalahatang pag-urong mula sa mundo at isang pagsunod sa isang hanay ng mga alituntuning gawa ng tao. At, tulad ng lumang monasticism, ang pagbibigay-diin sa pagsunod sa panuntunan ay maaaring humantong sa isang legalistic, batay sa mga gawa na pananaw sa kaligtasan. Tinatawag tayo ng Dakilang Utos na humayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, nagbibinyag at nagtuturo habang tayo ay naglalakbay. Ang mga mensahero ng ebanghelyo ay dapat mag-ingat sa kanilang itinuturo; hindi nila dapat palitan ang pamamahala ng Diyos ng pamamahala ni Benedict, Francis, o ng sinuman. At hindi natin maaaring balewalain ang tamang doktrina para sa kapakanan ng isang pinaghihinalaang pagkakaisa.

Top