Ano ang pragmatismo?

SagotAng pragmatismo ay isang pilosopiya na pinakamadaling ibuod ng parirala anuman ang gumagana . Ang pangunahing ideya ng pragmatismo ay ang katotohanan ay pinatutunayan kung gumagana o hindi ang pinag-uusapang ideya, ibig sabihin, ito ay gumagawa ng inaasahan o ninanais na mga resulta. Gayunpaman, sa lumalabas, ang pragmatismo mismo ay hindi gumagana, kaya kailangan itong tingnan nang may malaking pag-aalinlangan. Sa teknikal, ang pragmatismo ay hindi katulad ng utilitarianism , na partikular na nakatuon sa pagtukoy sa moralidad sa mga tuntunin ng mga resulta, ngunit ang dalawa ay malapit na magkaugnay.

Ang pragmatismo ay naghihirap mula sa tatlong pangunahing mga depekto. Una at pangunahin, ang pragmatismo bilang isang pagsubok para sa katotohanan ay malinaw na mali—sa pilosopikal na pagsasalita, madali itong i-debunk at napapailalim sa malawakang pagpuna sa kadahilanang iyon. Pangalawa, ang pragmatismo ay maaaring humantong sa mga maling konklusyon bilang resulta ng limitadong kaalaman ng tao; ito ay totoo kapwa sa pisikal at espirituwal na kahulugan. Pangatlo, ang pragmatismo ay hindi lamang kulang sa moral na kapangyarihan, ngunit ito ay aktwal na nakakasira nito.Ang una at pangalawang mga depekto ng pragmatismo ay malapit na nauugnay. Logically, ang mga ito ay nagbibigay ng mga agarang dahilan upang tanggihan ang pragmatismo, kahit man lang sa pinakasimpleng anyo nito. Dahil lamang sa ilang ideya, teorya, o pag-aangkin ay bumubuo ng mga katanggap-tanggap na resulta ay hindi nangangahulugang ito ay totoo. Masasabi natin sa isang bata na may mga hindi nakikitang gremlin na naninirahan sa mga saksakan ng kuryente na kakagatin kapag sila ay nahawakan. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa bata na hawakan ang mga saksakan. At, kung hinawakan ng bata ang isa at nabigla, ang karanasang iyon ay sumusunod sa teorya ng hindi nakikitang mga gremlin.Ang problema, siyempre, ay walang mga hindi nakikitang gremlin na naninirahan sa mga circuit. Ngunit gumagana ang teorya, dahil binibigyan tayo nito ng ninanais na mga resulta at hinuhulaan pa ang mga resulta. Dito pumapasok ang pangalawang depekto ng pragmatismo: ang tanging dahilan kung bakit lumalabas na gumagana ang teorya ng gremlin ay dahil limitado ang kaalaman ng bata. Walang masama sa pagpuna na ang ideya ng gremlin ay nakakakuha ng mga resulta; malayo iyon sa pagsasabi na talagang may mga gremlin—na totoo ang ideya ng gremlin.

Ang bersyong ito ng pragmatismo ay ang pangunahing pilosopikal na kapintasan ng scientism : ang pag-aangkin na ang empirical science, at tanging empirical science, ang makakapagtukoy ng katotohanan. Kapag ang lahat ay sinabi at tapos na, ito ay katumbas ng isang pag-aangkin na anuman ang gumagana, ayon sa ating kasalukuyang pag-unawa, ay dapat na totoo, kahit na ang ating pang-unawa ay limitado. Sa ilang mga kaso, sinadya ang limitasyong ito—kadalasang binabalewala ng scientism ang mga posibleng hindi siyentipikong katotohanan sa pagsisikap na protektahan ang sarili nito.Ang pangatlo, mas mapanganib na kapintasan sa pragmatismo ay nagsasangkot ng etika at moralidad. Karamihan sa mga tao ay agad na kinikilala na ang pragmatismo ay ganap na sumasabog kapag inilapat sa mga empirikal na isyu. Gayunpaman, sa moralidad, ang pagbagsak na ito ay hindi madaling makita. Ang pangunahing dahilan para dito ay ang pagtukoy kung ano ang gumagana ay nagiging hindi kapani-paniwalang subjective kapag ang mga kinalabasan ay tinukoy ng moral sa halip na mga pisikal na sukat. Kapag inilapat sa etika at moralidad, ang pragmatismo ay relativism lamang na may hindi gaanong makintab na anyo.

Halimbawa, ang panukalang Aprikano ay hindi mga tao sa parehong paraan na ang mga Europeo ay mga taong tiyak na nagtrabaho para sa mga may-ari ng alipin noong ikalabinwalo at ikalabinsiyam na siglo. Hindi ito gumana nang maayos para sa mga alipin mismo. Ang isang pragmatikong diskarte sa moralidad, sa huli, ay nagiging isang paraan upang idahilan ang sariling moral na kagustuhan sa kapinsalaan ng iba.

Ang mga Kristiyano ay hindi maaaring sundin ang parehong pragmatismo at ang Bibliya. Ipinahihiwatig ng banal na kasulatan na ang katotohanan ay hindi binibigyang kahulugan ng ating mga karanasan o opinyon (Kawikaan 14:12). Sa katunayan, itinuturo ng Bibliya na ang ating maling pananaw ay maaaring humantong sa atin na magkamali (1 Corinto 2:14). Lalo na pagdating sa mga usaping moral, ang Kristiyanismo at pragmatismo ay ganap na hindi magkatugma. Gustuhin man natin o hindi ang resulta (Mateo 6:9–13), at personal man tayong makikinabang (Filipos 2:3; 2 Corinto 12:8–9), ang tama at mali ay binibigyang kahulugan sa kaugnayan sa Diyos (Job 38). :1–5; Roma 2:4). Ang gumagana para sa atin sa ating limitadong pag-iisip ng tao, sa huli, ay hindi naman kung ano ang totoo o kung ano ang gumagana mula sa walang hanggang pananaw (Mga Taga-Roma 8:17–19; Mateo 7:21–23).

Top