Ano ang kahalagahan ng isang kippah / yarmulke?

Ano ang kahalagahan ng isang kippah / yarmulke? SagotAng kippah (pangmaramihang: kippot) o yarmulke/yamaka (Yiddish) ay isang bungo, isang maliit at bilog na panakip sa ulo na isinusuot ng mga Hudyo—karamihan ay mga lalaki. Ang kippah ay unang binanggit sa 24 na kabanata Tractate Shabbat , isa sa 12 aklat sa Moed Order—ang bahagi ng Mishnah sa mga kapistahan. Nakatuon ang aklat sa mga aktibidad na ipinagbabawal sa Sabbath, tulad ng pag-uusap tungkol sa negosyo at pagdadala ng mga bagay. Ang eksaktong pinagmulan at layunin ng yarmulke ay hindi malinaw, ngunit ginagamit ito bilang tanda ng paggalang sa Diyos: kinikilala ng may suot ng kippah na ang Diyos ay nasa itaas niya. Iginigiit ng ilang gurong Judio na takpan ng mga lalaki ang kanilang mga ulo habang nananalangin (na tila sumasalungat sa mga paniniwala noong panahon ni Jesus, ayon sa 1 Mga Taga-Corinto 11:7) at iba pang pag-aaral sa relihiyon. Sinasabi ng ilan na ang yarmulke ay dapat magsuot sa lahat ng oras, kahit na natutulog. Ang iba ay nagsasabi na ang pagsusuot ng kippah ay isang pambihirang kasanayan ng kabanalan at hindi kinakailangan para sa pangkalahatang publiko. Sa ilang Reform at Conservative Jewish circles, ang mga babae ay nagsusuot ng yarmulkes, pati na rin.

Ngayon, ang uri ng yarmulke ay maaari ding kumatawan sa sekta ng tagapagsuot at pagkahilig sa pulitika. Ang mga Ultra-Orthodox na Hudyo ay may malalaking, itim na yarmulkes na gawa sa pelus. Ang mga modernong Hudyo ay nagsusuot ng mas magaan na kulay. Ang itim na seda ay ginagamit ng mga hindi deboto o ng mga hindi Judio na gustong sumunod sa mga kaugalian habang bumibisita sa isang sinagoga. Ang mga Zionist ay kadalasang nagsusuot ng crocheted o knitted yarmulkes. Maaaring magsuot ng sumbrero sa ibabaw ng yarmulke bilang isang uri ng double-dose o bilang kapalit ng yarmulke kapag hindi matalino ang pagpapakita ng pamana ng isang Hudyo. Sa kabaligtaran, ang ilang yarmulkes ay may mga kulay ng sports team o kahit na mga cartoon character. Sinasabi ng isang sikat na kuwento na noong ginamit ng isang Navy Rabbi ang kanyang yarmulke upang punasan ang dugo mula sa mga biktima ng pambobomba sa Beirut barracks noong 1983 isang kapwa chaplain, isang Katolikong pari, ang pumunit ng isang piraso ng kanyang uniporme upang lumikha ng isang make-shift na yarmulke.Ang Yarmulkes ay hindi binanggit sa Bibliya, at ang pagsusuot ng kippah ay hindi iniuutos sa Mosaic Law. Ang Yarmulkes ay hindi binanggit hanggang sa humigit-kumulang 200 taon pagkatapos ng panahon ni Jesus, sa Mishnah (ang extra-biblical na mga turo na nagbigay ng hindi kinakailangang mga detalye kung paano sundin ang Batas). Hindi sila naging karaniwan hanggang sa Middle Ages. Malinaw na hindi kinakailangan ang Kippot para sa mga Kristiyano, ngunit magiging magalang na magsuot nito kapag bumibisita sa isang sinagoga o nakikibahagi sa isang seremonya ng mga Hudyo.Top