Ano ang layunin ng isang dote (Genesis 31:15)?

Ano ang layunin ng isang dote (Genesis 31:15)? SagotAng dote, kung minsan ay tinatawag na presyo ng nobya o bridewealth, ay isang pagbabayad na ginawa ng isang lalaki bilang regalo sa pamilya ng isang babaeng gusto niyang maging asawa. Sa Genesis 29, minahal ni Jacob si Rachel at nag-alok na magtrabaho ng pitong taon para sa kanyang ama, si Laban, kapalit ng kanyang kamay sa kasal. Ito ay isang halimbawa ng sinaunang kumbensyon ng dote.

Noong panahon ni Jacob, ang pagbibigay ng dote para kay Raquel ang inaasahang gawaing pangkultura. Ang pag-aayos upang magtrabaho sa isang dote ay isang tinatanggap na kasanayan din. Sinabi ng isang iskolar, 'Tungkol sa pag-aasawa sa pangkalahatan, ang mga tabletang Nuzi ay nagsasaad na kung ang isang lalaki ay magtatrabaho sa loob ng isang yugto ng panahon para sa ama ng isang batang babae na nais niyang pakasalan, kung gayon siya ay may karapatang kunin ang babae bilang kanyang asawa (Stuard A. West, The Nuzi Tablets, Bibliya at Spade 10:3–4, Tag-init–Autumn 1981, p. 70).Yamang si Jacob ay walang ibang pangunahing pinagkakakitaan noong panahong iyon, nag-alok siyang magtrabaho bilang kapalit ni Rachel bilang kaniyang asawa. Naunawaan niya na ito lamang ang alok na maaari niyang gawin na mag-apela kay Laban. Napapansin ng mga iskolar na ang mga manggagawa sa sinaunang Near East ay karaniwang kumikita sa pagitan ng kalahating siklo at isang siklo bawat buwan. Malamang na nakita ni Laban ang isang alok na pitong taong libreng paggawa bilang napaka-mapagbigay. Nais ni Jacob na gawing kaakit-akit ang kanyang alok upang matiyak na sinabi ni Laban na oo sa pagpapakasal kay Raquel.Si Jacob ay nalinlang ni Laban at unang ibinigay ang kapatid ni Raquel, si Lea, bilang asawa. Upang pakasalan si Rachel, kinailangan ni Jacob na pumayag isa pa pitong taong paggawa. Nang sa wakas ay dumating na ang panahon na umalis si Jacob at ang kanyang pamilya sa bahay ni Laban, sinabi ni Lea at Raquel, May natitira bang bahagi o mana sa atin sa bahay ng ating ama? . . . Sapagkat ipinagbili niya tayo, at talagang nilamon niya ang ating salapi (Genesis 31:14-15). Ang mga taon ng pagtatrabaho ni Jacob bilang kapalit kay Raquel ay malinaw na nakita ng mga babaing ito bilang isang anyo ng kita para kay Laban​—kitang ginugol niya, na walang iniwang mana sa kaniyang mga anak na babae.

Sa ngayon, ang sistema ng dowry ay ginagamit sa ilang bahagi ng mundo, lalo na sa India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, at Nepal. Ang proseso ay nangangailangan ng pakikilahok ng parehong pamilya at isang malalim na pangako ng potensyal na asawa bago ang kasal. Sa mga bansang Kanluranin, isang kakaibang tradisyon ang nabuo na nagsasangkot ng paghingi ng kamay sa mga magulang ng isang babae sa kasal. Medyo nakakalito din na, ngayon, ang dote ay kadalasang itinuturing na pera o iba pang mga gamit na dinadala ng babae sa kasal kaysa sa ibinibigay ng lalaki.Ang sistema ng dowry ay isang matagal nang kasanayan sa kultura ng Silangan na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Kasama sa mga benepisyo ang mas malapit na koneksyon sa pagitan ng parehong pamilya at katiyakan ng pangako ng lalaki sa unyon. Kabilang sa mga disadvantage ang kawalan ng pera na nagsisilbing hadlang sa kakayahang magpakasal.

Top