Bakit ang hirap maghanap ng true love?

Bakit ang hirap maghanap ng true love? SagotLahat tayo ay may pagnanais na magmahal at mahalin. Nararanasan natin ang iba't ibang antas ng pagmamahal mula sa mga magulang, kapatid, kaibigan, at iba pa. Ngunit karamihan sa atin ay nais ding makahanap ng espesyal na taong makakasama natin ng mas malalim na antas ng pagmamahal. Ang paghahanap ng tunay na pag-ibig ay maaaring mukhang napakahirap, at kadalasan ay mahirap maunawaan kung bakit. Isang malaking tanong na dapat isaalang-alang muna, ano ang kahulugan ko ng tunay na pag-ibig? Ang pag-unawa sa ibig sabihin natin ng tunay na pag-ibig ay makakatulong sa atin na makita kung ano talaga ang hinahanap natin at kung bakit ito gumagana o hindi.

Maraming lipunan ang gumagamit ng salitang pag-ibig nang maluwag. Ang pag-ibig ay kadalasang iniuugnay sa matinding damdamin na, sa totoo lang, ay nakasentro sa sarili at walang pangako. Sa maraming pelikula at palabas sa TV, nakikita natin ang mga karakter na sumusunod sa kanilang mga hormones at nakikipagtalik bago kasal. Kapag ang pag-ibig ay mababaw na nakaugat sa kaaya-ayang emosyon o pisikal na damdamin, ito ay namamatay nang kasingdali ng pag-on. Walang masama sa pagnanais na makaranas ng magagandang emosyon sa taong mahal natin; gayunpaman, kung iyon ang pundasyon ng relasyon, ang relasyon ay nasa problema. Kung ang uri ng pagmamahal na nakikita natin na ipinakita sa kulturang puspos ng kasarian ngayon ang hinahanap natin, hindi nakakagulat na tila mahirap hanapin; hindi totoong pag-ibig ang hinahangad natin kundi isang karanasan na, sa likas na katangian, ay hindi magtatagal.Ang Bibliya ay nagbibigay ng ibang larawan ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos—sa katunayan, Siya ay pag-ibig (1 Juan 4:8)—at Siya ang naglagay ng pangangailangang magmahal at mahalin sa atin. Samakatuwid, ang pag-unawa sa Kanyang disenyo para sa pag-ibig ay napakahalaga. Ang tunay na pag-ibig, ayon sa Bibliya, ay nakaugat sa sakripisyo, pangako, at udyok na makinabang ang minamahal (tingnan sa Juan 15:13). Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagdala sa Kanya sa krus. Alam nating tiyak na si Jesus ay hindi nakararanas ng masayang damdamin sa Kanyang pagpunta sa krus (Lucas 22:42–44). Inilalarawan ng Bibliya ang ating relasyon kay Jesus bilang isang kasintahang babae at kasintahang lalaki (Mateo 9:15; Efeso 5:32). Ang tunay na pag-iibigan ay idinisenyo upang humantong sa at lumago sa loob ng isang pangako ng kasal (Genesis 2:24) at dapat na nakaugat sa pag-ibig na sakripisyo (Efeso 5:22, 25–28).Anumang bilang ng mga bagay ay maaaring magpahirap sa paghahanap ng tunay na pag-ibig, ayon sa disenyo ng Diyos. Dito tayo tututuon sa ilang malalaking hadlang na ating kinakaharap:

Iniisip na isa lang ang tamang tao para sa atin. Ito ay isang kasinungalingan na maaaring magpapanatili sa amin ng takot na kami ay naninirahan sa mas mababa kaysa sa pinakamahusay. Ang paghihintay para sa isang perpektong soul mate na lumitaw ay maaaring isang mahabang paghihintay. Ang sinumang pipiliin nating pakasalan ay magiging tama para sa atin, dahil gumawa tayo ng panghabambuhay na pangako sa taong iyon. Pinakipot ng Bibliya ang larangan: ang ating tunay na pag-ibig ay dapat na isang mananampalataya na nabubuhay para sa Panginoon (2 Corinto 6:14–15); Higit pa riyan, ang Diyos ay magbibigay ng karunungan at pag-unawa (Santiago 1:5). Ang matatalino, makadiyos na mga taong lubos na nakakakilala sa atin ay maaari ding magbigay ng patnubay sa paghahanap ng tunay na pag-ibig.Ang pag-iisip na ang isang tao ay tutuparin o kaya natin. Ang Diyos lang ang tunay na makakatupad sa atin, kaya hindi natin kailangang humanap ng romantikong pag-ibig para magkaroon ng kasiyahan! Walang sinuman sa atin ang perpekto, at ang umasa sa isa pang hindi perpektong tao na tutugon sa bawat pangangailangan ay hindi makatotohanan, hindi malusog, at maaari lamang humantong sa pagkabigo.

Hindi handang magbago o lumago. Madaling isipin ang uri ng tao na gugustuhin nating mahalin, ngunit gaano karaming pagsisikap ang ating ginugugol sa pagiging ganoong uri ng tao mismo? Lahat tayo ay may kanya-kanyang isyu na dapat nating tugunan sa tulong ng Diyos upang maging uri ng mga taong nais Niyang maging tayo. Maaari itong maging kaakit-akit na isipin na ang paghahanap ng tunay na pag-ibig ay mahiwagang malulutas ang mga isyung iyon. Ngunit ang pagiging malapit sa isang tao ay hindi maaayos ang ating mga problema; ito ay mas malamang na ilantad ang mga ito nang higit pa. Ito ay maaaring maging kapakipakinabang na bahagi ng relasyon, dahil ang bakal ay nagpapatalas ng bakal (Kawikaan 27:17), kung handa tayong magbago at umunlad. Kung ayaw nating magbago, ang relasyon ay masisira at sa kalaunan ay masisira. Hindi ito nangangahulugan na ang bawat personal na isyu ay dapat harapin bago tayo magpakasal. Sa halip, dapat nating ugaliin ang paghiling sa Diyos na ipakita sa atin kung anong mga bagay ang kailangang linisin sa ating buhay (Awit 139:23). Habang tayo ay naging mga taong nais ng Diyos na maging tayo, mas magiging angkop tayo sa anumang relasyong nakahanda.

Iniisip na huli na upang mahanap ang tunay na pag-ibig. Ang paghahanap ng tunay na pag-ibig at pagpapakasal ay hindi basta-basta. Mas mabuting maging maingat kaysa gumawa ng mabilis at walang ingat na desisyon. Tatlong beses, ang Awit ni Solomon ay nagbabala, Huwag pukawin o gisingin ang pag-ibig hangga't hindi nito ninanais (Awit ni Solomon 2:7; 3:5; 8:4). Ang oras ng Diyos ay palaging pinakamahusay.

Alam natin na nagmamalasakit ang Diyos sa ating pagnanais na makahanap ng tunay na pag-ibig. Kapag lubusan nating isinuko ang pagnanais na iyon sa Kanya, pinakawalan natin ang pasanin ng pagsisikap na mangyari ang tunay na pag-ibig sa ating sarili (Mateo 11:29–30).

Ang pag-ibig ay isang mahalagang katangian ng Diyos, at ipinakita Niya sa atin sa Bibliya kung paano gumagana ang tunay, tunay na pag-ibig. Ang muling pagtukoy sa pag-ibig o pagsisikap na hanapin ito sa labas ng disenyo ng Diyos ay humihingi ng pagkabigo at pagkabigo. Ang pagsuko ng ating mga hangarin sa Diyos, pagpapasakop sa Kanyang kalooban, at paghahanap ng ating katuparan sa Kanya ang mga susi sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Magalak ka sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso (Awit 37:4).

Top